S papírem je konec, e-neschopenky startují!

1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, kterou se naplno spustil projekt elektronických neschopenek. E-neschopenky mají výrazně zjednodušit předávání informací mezi nemocnými, Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ), lékařem a zaměstnavatelem. Zejména se zásadně mění postup při vystavování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a dále způsob, jakým se zaměstnavatel o DPN svých zaměstnanců dozví. Zaměstnavatelům současně přibydou i nové povinnosti.

Novela zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zúčastněnými subjekty a snižuje počet dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenky) z původních pěti na tři, z nichž jen jeden zůstává v papírové formě. Ostatní papírové tiskopisy vztahující se k DPN mohou lékaři i zaměstnavatelé využít jen výjimečně, a to pouze v případě objektivního technického selhání elektronické komunikace jako např. v případě výpadku internetového připojení, elektrické energie atp. Přesný důvod využití ostatních papírových tiskopisů namísto elektronické komunikace musí být v tiskopise vždy uvedený.

Ošetřující lékaři musí nově provádět hlášení týkající se DPN výhradně elektronicky. Písemně musí vyhotovit pouze průkaz práce neschopného pojištěnce (2. díl neschopenky), který zaměstnancům slouží k prokázání své DPN. Zaměstnavatel žádný z dílů neschopenky neobdrží. Zaměstnanci jsou však nadále povinni zaměstnavatele o své DPN informovat, a to např. telefonicky nebo e-mailem.

Vedle nových možností při zjišťování informací o DPN svých zaměstnanců ukládá novela zaměstnavatelům i nové povinnosti. Po 14 dnech trvání DPN zaměstnance musí zaměstnavatelé OSSZ elektronicky zaslat podklady pro výpočet nemocenského a platební údaje zaměstnance. Při skončení DPN pak mají zaměstnavatelé povinnost hlásit OSSZ údaje potřebné pro výplatu poslední dávky nemocenského. 

Zaměstnavatelé mají k dispozici nové způsoby dálkového zjišťování informací o DPN svých zaměstnanců. První možností, jak získat podrobné informace o DPN konkrétního zaměstnance i přehled všech dočasně práce neschopných zaměstnanců je přihlásit se na ePortál ČSSZ. Do ePortálu ČSSZ má přístup každý zaměstnavatel, tzn. i ten, který využívá některou z dalších níže popsaných služeb přenosu informací o DPN svých zaměstnanců. K využívání služeb ePortálu mohou zaměstnavatelé pověřit buď své zaměstnance nebo jinou fyzickou, či právnickou osobu (např. externí zpracovatele mezd). Dále si mohou zaměstnavatelé zažádat o automatické zasílání notifikací s informacemi o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců, a to formou datových nebo emailových zpráv. U notifikace do datové schránky se zaměstnavatel dozví základní údaje o zaměstnanci a jeho DPN. V případě e-mailových notifikací dostane pouze upozornění, že jsou pro něj na ePortálu dostupné nové informace. Třetí možnost představuje pro zaměstnavatele služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“, která umožní průběžné automatizované stahování informací o DPN zaměstnanců do mzdového či personálního softwaru.

Pro úplnost ještě upozorňujeme, že všechny neschopenky vystavené do 31. prosince 2019 na původním tiskopise se dokončí ve stávajícím režimu. Elektronizace se nedotkne ani zaměstnanců, kteří onemocní v zahraničí. Zahraniční lékaři z pochopitelných důvodů vystavují doklady o DPN podle pravidel vlastního státu. Stejně tak se právní úprava související 
s e-neschopenkou nedotkne ostatních dávek nemocenského pojištění, jako je např. peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné atd.

Projekt e-neschopenek ušel od původního návrhu dlouhou cestu. Zatímco předchozí návrh sklidil značnou dávku kritiky, konečná verze vypadá o poznání lépe. V praxi však nejspíše ani tolik nepůjde o kvalitu právní úpravy, jako spíše technickou připravenost všech dotčených subjektů. Jak si e-neschopenky povedou, ukáže čas.

 

Sdílet článek