Sazbový balíček zdaní i „korunové“ dluhopisy

Vláda schválila tzv. sazbový balíček, jehož cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí přibylo především zdanění korunových dluhopisů. Změnila se i navrhovaná úprava zdanění technických rezerv v pojišťovnách. Zvýšení sazeb daně z hazardních her, lihu, cigaret i tabáku zůstalo beze změn.

Návrh novely, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tzv. sazbový balíček, zamířil v červnu do Poslanecké sněmovny. Návrh zákona, o němž jsme psali v květnovém vydání, počítá s účinností od 1. ledna 2020. Tato účinnost je podmíněna dokončením celého legislativního procesu do konce roku.

Oproti původnímu znění návrh novely obsahuje i zdanění tzv. korunových dluhopisů, a to formou přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které ovšem není novelou nijak dotčeno. Ve zdaňovacích obdobích po novele by se tak již úrokový příjem z dluhopisů s nízkou nominální hodnotou vydaných před rokem 2013 nezaokrouhloval na úrovni jednoho cenného papíru, což fakticky vedlo k nezdanění těchto příjmů. Nově by aktuální způsob zaokrouhlování, kdy se základ daně (tj. úrokový příjem) nezaokrouhluje a zaokrouhluje se až výsledná daň za jednoho poplatníka, platil pro všechny dluhopisy bez ohledu na datum emise. 

Po připomínkovém řízení doznal změn i návrh novely zákona o rezervách. Stále platí, že daňově relevantní by byly pouze technické rezervy podle evropské směrnice Solvency II s určitými úpravami, nikoli podle účetních předpisů. Ministerstvo částečně reaguje na připomínky odborné veřejnosti a částky daňově uznatelných rezerv navrhuje snižovat o částky vymahatelné ze zajišťovacích smluv a naopak zvyšovat o zůstatek odložených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy.

Oproti původnímu návrhu, kdy se uvažovalo o jednorázovém zdanění rozdílu mezi technickými rezervami dle účetních předpisů a upravenými technickými rezervami dle Solvency II, počítá vládní návrh s rozložením dopadu této změny do dvou zdaňovacích období po nabytí účinnosti novely. K dodanění by tak došlo v letech 2020 a 2021. Ministerstvo v důvodové zprávě dále aktualizovalo své odhady jednorázového zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z původních 3,8 miliard Kč na 10,5 miliardy Kč.

Součástí vládního návrhu zákona je nově i omezené osvobození výher z hazardních her pouze na částky nepřevyšující 100 000 Kč. Výhry nad tuto částku by měly nově podléhat srážkové dani ve výši 15 %. Jelikož navržené zdanění neumožňuje uplatnit vsazenou částku jako daňový výdaj, mohlo by u sázkových her docházet k situacím, kdy by skutečná výhra byla nižší než srážená daň.

Sazbový balíček teprve čeká na projednání Parlamentem České republiky, na konkrétní podobu zdanění jednotlivých oblastí si tak budeme muset ještě počkat.

 

 

Sdílet článek