SDEU: Dovoz zboží ze třetí země bez nároku na odpočet DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C-621/19 – Weindel Logistik Service, společnosti, která svým zákazníkům poskytovala službu přebalování zboží, potvrdil závěry finanční správy a zamítl nárok na odpočet DPH při dovozu. Soud argumentoval tím, že neexistuje přímá souvislost mezi DPH splatnou při dovozu a poskytovanou službou.

Hlavní činnost společnosti Weindel spočívala v tom, že přebalovala zboží pro potřeby svých zákazníků tak, aby obal vyhovoval jednotlivým trhům, pro které bylo zboží určeno. V tomto případě se jednalo o zboží švýcarského zákazníka, které bylo propuštěno do volného oběhu na Slovensku. Jako dovozce, a tudíž i osoba povinná přiznat DPH z dovozu, figurovala společnost Weindel, která si z dovozu uplatňovala nárok na odpočet DPH.  

Zboží společnost Weindel na Slovensku přebalila a odeslala jej zpět svému švýcarskému zákazníkovi, který byl po celou dobu jeho vlastníkem, a to do jiného členského státu nebo do třetí země. Společnost Weindel účtovala svému zákazníkovi tedy pouze přebalení zboží.  

Slovenský správce daně zpochybnil a následně zamítl nárok na odpočet DPH při dovozu společnosti Weindel z důvodu, že předmětné zboží nikdy nevlastnila a také proto, že zboží nevyužila žádným způsobem v rámci své ekonomické činnosti. Společnost Weindel se hájila tím, že bez tohoto zboží by nikdy nemohla poskytnout přebalovací služby, což je její hlavní ekonomickou činností.  

SDEU v tomto případě dal za pravdu slovenskému správci daně: Podle něj společnost Weindel vystupovala pouze jako poskytovatel služby, aniž by bylo zřejmé, že by pořizovala dovážené zboží nebo nesla dovozní náklady. Na základě tohoto argumentu SDEU dovodil, že neexistuje přímá souvislost mezi DPH splatnou při dovozu a poskytovanou službou.  

Rozhodnutí SDEU chápeme tak, že dovozce, který dováží zboží, ale nestane se jeho vlastníkem (není na něj převedeno právo nakládat se zbožím jak vlastník), nemá nárok na odpočet DPH při dovozu. To by však nemělo platit v případě, kdy náklady na dovoz zboží budou zahrnuty v ceně navazujících plnění pro jeho zákazníky.  

Dovážíte-li tedy zboží pro zákazníka, aniž by na vás bylo převedeno jeho vlastnictví, hrozí vám zpochybnění nároku na odpočet DPH při dovozu. V případě, že takové riziko identifikujete, neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám ho pomůžeme eliminovat.  

Sdílet článek