Z judikatury
10. 1. 2019

SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením.

Tomáš Havel
Kateřina Klepalová

Společnost Arex nakoupila pohonné hmoty pocházející z Rakouska od českých dodavatelů, kterým v řetězci předcházelo již několik článků. Dopravu pohonných hmot z Rakouska do České republiky zajišťovala společnost Arex sama a vlastními vozy. Pohonné hmoty se do Česka přepravovaly v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která byla českými dodavateli uhrazena.

Ve svém českém přiznání společnost Arex nárokovala DPH z daňových dokladů vystavených českými dodavateli. Finanční úřad při daňové kontrole však tyto nároky odepřel s tím, že místo pořízení zboží se nacházelo v Rakousku, jelikož společnost Arex nabyla právo nakládat ze zbožím jako vlastník již v Rakousku.

Společnost Arex před Nejvyšším správním soudem (NSS) argumentovala, že při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nemůže dojít k přechodu ekonomického vlastnictví, jelikož v průběhu přepravy nelze s předmětným zbožím disponovat.

NSS položil SDEU několik předběžných otázek, klíčový byl dotaz, zda přeprava má být přiřazena pořízení uskutečněnému českými dodavateli, kteří následně přeprodali pohonné hmoty společnosti Arex, protože právě tito dodavatelé měli povinnost uhradit spotřební daň.

SDEU obdobně jako v mnoha předchozích rozsudcích potvrdil, že přeprava u řetězových obchodů musí být přičtena pouze jedné transakci. Je tak na NSS, aby určil, ve kterém okamžiku přešlo právo nakládat se zbožím jako vlastník na společnost Arex. Pokud se tak stalo ještě před tím, než byla uskutečněna přeprava pohonných hmot z Rakouska, je nutné přepravu přiřadit transakci, kterou uskutečňovala společnost Arex a právě tuto transakci považovat za pořízení zboží z jiného členského státu EU.

SDEU dále konstatoval, že není možné automaticky přiřadit přepravu plnění, které uskutečňuje subjekt povinný zaplatit spotřební daň. SDEU tak potvrzuje své přechozí závěry o určení přepravy a zároveň uvádí, že režim spotřební daně není pro toto přiřazení určující.

Finanční správa na svých webových stránkách rozsudek komentovala, a to i v souvislosti s vydanými zajišťovacími příkazy. Dle našeho názoru jde ovšem interpretace Finanční správy nad rámec tohoto rozsudku.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign