Z judikatury
10. 5. 2018

SDEU opět rozhodoval v otázce dopravy u řetězových obchodů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v únorovém rozsudku (C-628/16) opět zabýval otázkou, kterému dodání přiřadit dopravu v případě dvou po sobě následujících dodání uvnitř EU. Dle SDEU přepravu nelze přiřadit prvnímu dodání v řetězci, pokud se převod vlastnického práva u druhého dodání zboží uskutečnil ještě před zahájením přepravy. Mimo to se SDEU vyjádřil i k otázce uplatnitelnosti nároku na odpočet na základě chybně vystavené faktury.

Klára Sauerová
Lucie Leopoldová

Společnost A usazená a identifikovaná pro účely DPH v Německu prodala ropné produkty společnosti B identifikované pro DPH v Rakousku. Společnost B od společnosti A obdržela veškeré potřebné dokumenty a zavázala se, že zajistí přepravu zboží z Německa do Rakouska. 

Následně však společnost B prodala zboží společnosti C, s níž si sjednala, že zajistí dopravu. Společnost A o druhé dodávce nevěděla, a tak měla za to, že dodání zboží společnosti B představuje osvobozené dodání zboží uvnitř EU. Společnost B dále vystavila pro společnost C fakturu s rakouskou daní. Společnost C tuto daň uhradila a následně si ji nárokovala na vstupu, aniž by ji společnost B kdy odvedla státu. Po kontrole finančního úřadu společnost B faktury opravila a vystavila je bez daně. Obdrženou daň již nicméně společnosti C nikdy nevrátila zpět.

SDEU uvedl, že vzhledem k tomu, že společnost C nakládala se zbožím jako vlastník dříve, než se uskutečnila přeprava uvnitř EU, nelze tuto přepravu přiřadit dodání mezi společností A a B. Z uvedeného tedy vyplývá, že za osvobozené dodání mohlo být považováno až druhé plnění, tj. plnění mezi společnostmi B a C. Dodávka mezi společnostmi A a B tak měla podléhat německé dani.

Na základě tohoto závěru musel SDEU odpovědět i na otázku, zda byla společnost C oprávněna si na vstupu nárokovat uhrazenou rakouskou daň. Nebylo překvapením, když soud zdůraznil, že možnost uplatnit si nárok na odpočet DPH je omezena pouze na splatné daně. Nelze ji tudíž aplikovat na DPH, která byla na vstupu zaplacena bezdůvodně. Skutečnost, že je na faktuře uvedena daň, tedy ještě nezakládá nárok na odpočet DPH.

Zmíněný rozsudek znovu ukazuje, že přiřazení přepravy ke správnému prodeji v řetězových dodávkách mezi členskými státy EU je zásadní pro určení režimu DPH. Společnosti zabývající se tímto typem obchodu by se měly mít na pozoru, zejména pokud nejsou odpovědné za dopravu prodávaného zboží. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign