SDEU: Plný nárok na odpočet lze uplatnit i u výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba

V případu C-405/19 Vos Aannemingen Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval o tom, zda je možné uplatnit plný nárok na odpočet z výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba, a kdy se prospěch z těchto výdajů považuje za vedlejší.

Žalobkyně, společnost Vos Aannemingen, se zabývala prodejem bytových domů, které vystavěla na pozemcích třetích osob. Společnost prodávala byty a vlastníci pozemků prodávali podíly na pozemcích odpovídající bytům. Společnost hradila veškeré náklady na reklamu, administrativní náklady a odměny realitních makléřů a z těchto plnění uplatňovala plný nárok na odpočet DPH. Belgický správce daně však měl za to, že společnost měla nárok na odpočet DPH jen v rozsahu, který se vztahoval k prodeji samotných domů, nikoliv také k prodeji pozemků.

Společnost argumentovala tím, že mezi uvedenými výdaji a její hospodářskou činností existuje přímá a bezprostřední souvislost. Prospěch, který má z těchto výdajů třetí osoba, je navíc vedlejší, jelikož společnost uvedené výdaje vynakládá hlavně kvůli vlastní hospodářské činnosti.

Už dříve soud judikoval, že pokud existuje přímá a bezprostřední souvislost mezi přijatými plněními a hospodářskou činností osoby povinné k dani, má tato osoba nárok na odpočet, i když má z uvedených plnění prospěch také třetí osoba. Prospěch se pak považuje za vedlejší, pokud jsou poskytovaná plnění uskutečňována ve vlastním zájmu osoby povinné k dani. V uvedeném případě SDEU shledal, že prospěch plynoucí třetí osobě může být považován za vedlejší a nemůže tedy omezit rozsah nároku společnosti na odpočet. 

Z hlediska rozsahu nároku na odpočet je také důležité zvážit, jestli jsou výdaje součástí režijních nákladů, nebo jestli mohou být přiřazeny konkrétním plněním na výstupu. Pokud by se ukázalo, že určitá část výdajů byla vynaložena pouze pro účely prodeje pozemků, společnost by z této části výdajů nárok na odpočet neměla.

Sdílet článek