SDEU řešil snížení základu DPH při poskytnutí nepřímého bonusu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-802/19 Firma Z vyjádřil k otázce, jak posuzovat nepřímé bonusy poskytované konečným zákazníkům v případě, že zboží bylo původně dodáno do jiného členského státu jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně.

Nizozemská lékárna (Firma Z) dodávala z Nizozemska léky zdravotní pojišťovně v Německu, která je v rámci zdravotního pojištění poskytovala svým zákazníkům (pojištěncům) – fyzickým osobám žijícím v Německu. Pokud pojištěnec při koupi léku vyplnil dotazník ohledně svého onemocnění, vyplatila mu Firma Z určitou peněžní částku jako slevu z ceny léku. O tuto částku si Firma Z snížila základ DPH u hodnoty léků dodaných zdravotní pojišťovně.  

Podle SDEU je v daném případě prodej léků předmětem dvou dodání. Prvním je dodání zboží z Nizozemska do Německa veřejné zdravotní pojišťovně, které je osvobozené od daně. V druhém kroku veřejná zdravotní pojišťovna dodává zboží svým pojištěncům. Při pořízení zboží z Nizozemska má veřejná zdravotní pojišťovna povinnost přiznat daň v Německu. Následné dodání léků pojištěncům není dle směrnice EU předmětem DPH. 

SDEU konstatoval, že pokud Firma Z poskytne slevu z ceny léků pojištěncům zdravotní pojišťovny, nelze základ daně (hodnotu osvobozeného dodání do jiného členského státu) u původní dodávky léků snížit. Uvedený názor dle našeho názoru potvrzuje dosavadní judikaturu soudního dvora, nicméně v praxi se lze setkat i s opačnými přístupy. 

Sdílet článek