Z judikatury
17. 1. 2018

SDEU: Uber je dopravní společností

Aktivity společnosti Uber je třeba považovat za činnost v oblasti dopravy, a nikoliv pouhé zprostředkování služeb. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), který plynule navázal na stanovisko generálního advokáta. Na Uber je tak třeba pohlížet jako na běžnou taxislužbu.

Radim Kotlaba
Linda Kolaříková

SDEU ve svém rozhodnutí ze dne 20. prosince 2017 uzavřel, že služba navazování kontaktů zákazníků s neprofesionálními řidiči poskytovaná společností Uber spadá do oblasti dopravy. Takovou službu je proto třeba vyloučit z působnosti volného pohybu služeb obecně, jakož i z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu a směrnice o elektronickém obchodu. Znamená to, že členské státy mohou upravit podmínky pro poskytování této služby samy.

Ministr dopravy se již nechal slyšet, že by české soudy měly ve světle nového rozsudku SDEU přehodnotit svá dosavadní rozhodnutí týkající se Uberu. Zároveň ale v rámci návrhu novely zákona připouští uvolnění některých požadavků na taxikáře, týkajících se například taxametrů či zkoušek z místopisu. Nová vláda chce také prosadit, aby společnosti fungující v rámci sdílené ekonomiky povinně zasílaly údaje o svém provozu finančním úřadům.

Rozhodnutí SDEU se výslovně týká neprofesionálních řidičů používajících vlastní vozidlo. V této souvislosti se však globálně řeší i otázka, zda jsou řidiči Uberu skutečně samostatně výdělečně činnými osobami. Například londýnský odvolací tribunál jim totiž svým nedávným rozhodnutím přiznal zaměstnanecká práva. Podobná otázka se aktuálně diskutuje i v USA.

Další otázky mohou v této souvislosti vyplynout z přístupu pojišťoven v případě škod způsobených řidiči s takto nejasným postavením. Na některé dopady zmíněného rozhodnutí si tak budeme muset ještě počkat.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign