SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH. SDEU konstatoval, že způsob výpočtu a výše úroku by měly zohlednit náklady, které plátce vynaloží, aby si po dobu zadržování odpočtu odpovídající částku opatřil např. pomocí úvěru.

V tomto případu se domáhala maďarská společnost Sole-Mizo vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH, který vznikl na základě ustanovení maďarského zákona o DPH, které – jak konstatoval SDEU – bylo v rozporu se směrnicí o DPH. Společnost Sole-Mizo požadovala na maďarské finanční správě výplatu úroků ze zadržovaného odpočtu DPH ve výši dvojnásobku základní sazby maďarské centrální banky.  

Maďarská finanční správa žádosti vyhověla pouze částečně a vyplatila společnosti úrok odpovídající aktuální výši REPO sazby s tím, že na případ použila jiné ustanovení zákona. SDEU konstatoval, že je v rozporu s unijním právem použít pro výpočet úroků ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH použít sazbu odpovídající základní sazbě národní banky daného členského státu, protože se jedná o sazbu, za kterou si půjčují na trhu bankovní instituce, a není tak určena běžným spotřebitelům na trhu.  

Zároveň SDEU uvedl, že unijní právo brání stanovení úroku na úrovni, kdy by nedošlo ke kompenzaci znehodnocení prostředků v čase (zohlednění inflace) od doby, ve které vznikl nárok na úrok ze zadržovaného odpočtu do doby, než byl skutečně vyplacen.    

Sdílet článek