Zpět na výpis

Spouští se registrace do centrálního registru CBAM

Uhlíkové clo (směrnice CBAM) je velmi skloňované téma zejména nyní na přelomu roku. Směrnice nabyla účinnosti 1. října 2023 a vstoupila tak do tzv. přechodného období, které končí koncem roku 2025. Česká republika pověřila správou uhlíkového cla ministerstvo životního prostředí.

První výkaz CBAM musí daňové subjekty podat do konce měsíce ledna 2024, a to za předcházející uplynulé čtvrtletí roku 2023. 

Evropská komise při přípravě směrnice počítala se zavedením převodního centrálního registru CBAM, který je součástí specializovaného portálu EU Customs Trader Portal. Na lokální úrovni jej spravují celní správy členských států. 

Na ministerstvu životního prostředí, jako správci uhlíkového cla v České republice, je povinnost nejen kontrolovat správnost vykazování a dodržování pravidel směrnice, ale i zajišťovat přenos dat do centrálního registru. Ministerstvo bude aktivně spolupracovat s Celní správou ČR, která zajistí registraci subjektů do centrálního registru a v nejbližších dnech zveřejní podrobnější informace o registračním řízení. 

Po otevření účtu na Trader portálu se daňové subjekty budou moci vůbec poprvé detailně seznámit s výkazem CBAM, který v současné době znají pouze z evropských manuálů.