Právo
5. 6. 2018

Statistika inspekce: porušování zákoníku práce se nevyplácí

Státní úřad inspekce práce provedl téměř 25 tisíc kontrol a na pokutách vybral přes 218 milionů. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků kontrol dodržování pracovněprávních předpisů za uplynulý rok. Inspektoři se zaměřovali na agenturní zaměstnávání, odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců, švarcsystém i bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Statistika dokládá rovněž trend poslední doby – kontroly chodí z velké části na udání.

Iva Baranová
Barbora Bezděková

Agenturnímu zaměstnávání věnuje inspekce práce zvýšenou pozornost již dlouho. Poměrně přísná úprava agentury svádí k zakázaným praktikám, za něž hrozí až milionová sankce. Inspekce proto provádí pravidelné kontroly i rozsáhlé mimořádné akce. Pokutou loni končila téměř každá pátá kontrola. Přestupkovým evergreenem je nesplnění povinnosti hradit agenturním zaměstnancům stejnou odměnu, jakou pobírají srovnatelní kmenoví zaměstnanci společností, pro které dočasně pracují. I ty se mohou ocitnout v problémech – například pokud o mzdových podmínkách svých zaměstnanců agentuře neposkytnou správné informace. Kromě klasického agenturního zaměstnávání se inspekce zaměřuje i na to zastřené. Jde o nastavení, při němž společnost bez licence agentury práce naoko dodává služby či hotové dílo, ve skutečnosti však jen zákazníkovi pronajímá svůj personál. Zvýšenou kontrolu agenturního zaměstnávání plánuje inspekce i v letošním roce.

Dalším častým terčem kontrol je nelegální zaměstnávání, kterým se rozumí jak zaměstnávání cizinců bez povolení, tak švarcsystém. Oprávněnost výkonu práce cizinců v České republice inspekce kontroluje ve spolupráci s policií. Prověřuje, zda cizinci mají platné pobytové a pracovní povolení plně odpovídající výkonu sjednané práce. V loňském roce objevila v rámci namátkových kontrol i velkých přepadových akcí přes dva tisíce nelegálně pracujících cizinců. Sankce nehrozí jen cizincům, ale také jejich zaměstnavatelům a společnostem, pro které pracují jen po omezenou dobu – ať už jsou k nim vysláni dodavatelem nebo mateřskou společností. Inspekce odhalila mimoto téměř osm set případů švarcsystému. Pokuta za umožnění výkonu nelegální práce v obou ze zmíněných forem může dosáhnout výše až deseti milionů.

Nezanedbatelnou část zjištěných přestupků pak tvořily prohřešky proti obecné pracovněprávní úpravě. Kontroly se zaměřily na dodržování pravidel bezpečnosti na pracovišti, povinností při sjednávání a ukončování pracovních smluv, odměňování či dodržování regulace pracovní doby. Zjištění přestupku přitom může zabolet hned několikrát – kromě citelné pokuty může být pro zaměstnavatele překážkou v čerpání dotací nebo získávání pracovních povolení pro zaměstnance. Varováním je pro zaměstnavatele i skutečnost, že více než čtvrtinu kontrol inspekce zahájila v návaznosti na přijetí podnětu ke kontrole. Činit se v tomto směru může kdokoli – neférový konkurent nebo třeba nespokojený zaměstnanec. Společnostem tak nezbývá než doporučit, aby dodržování pracovněprávní regulace věnovaly zvýšenou pozornost.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign