Zpět na výpis

Svěřenské fondy jako možná cesta k odměňování zaměstnanců

Jednou z moderních a inovativních metod odměňování zaměstnanců je vytvoření schémat, na základě kterých se zaměstnanci podílejí na ziscích svého zaměstnavatele. V mezinárodním kontextu jsou programy na akcie (ESOP) a jiné participační zaměstnanecké programy zřizovány častěji, ale postupně se prosazují více i v ČR. Jako alternativní nástroj k odměňování zaměstnanců je možné využít svěřenský fond.

Svěřenský fond a jeho fungování

Svěřenský fond je právní entita, jejímž hlavním účelem je dlouhodobá správa majetku za stanoveným cílem. Zakladatel vytváří fond a následně do něj vkládá majetek, který je oddělen od jeho osobního majetku, určuje účel fondu a přijímá statut fondu obsahující pravidla jeho fungování. Fond má správce, který pečuje o majetek a řídí jej v souladu s určenými podmínkami a cíli. Obmyšlení jsou osoby, které mají nárok na určité plnění ze svěřenského fondu. 

V ČR jsou svěřenské fondy přednostně využívány v jiných oblastech než odměňování zaměstnanců, konkrétně při správě majetku společností nebo soukromých osob, nebo například jako alternativní mechanismus pro mezigenerační předávání majetku. 


Zaměstnanecké svěřenské fondy jako cesta k odměňování zaměstnanců

Svěřenský fond může představovat alternativní cestu k nastavení odměňování zaměstnanců. Jde o specifický nástroj primárně užívaný k jiným účelům, jehož použití v této oblasti vyžaduje pečlivou analýzu a plánování. Je nezbytné zvažovat také daňové důsledky zvoleného řešení. Tento způsob odměňování lze aplikovat jak u akciových společností, tak u společností s ručením omezeným, a to pro zaměstnance, ale také pro členy orgánů nebo jiné osoby. 

 

Dopady svěřenského fondu na řízení společnosti

Využití svěřenského fondu pro odměňování zaměstnanců předpokládá vyčlenění akcií, podílů, dluhopisů či případně jiných cenných papírů nebo finančních prostředků do svěřenského fondu a ustanovení zaměstnanců jako obmyšlených. Obmyšlení pak za podmínek zcela volně stanovených ve statutu fondu budou mít nárok na plnění z fondu, které může ale nemusí záviset na hospodářském výsledku společnosti nebo na dosažení určitého výkonnostního cíle či uplynutí časového období.

Díky svěřenským fondům se zaměstnanci mohou podílet na hospodářských výsledcích firmy, aniž by se stali přímými vlastníky akcií. To jim naprosto znemožní zasahovat do fungování společnosti z pozice akcionářů, disponovat s akciemi nebo například komplikovat prodej společnosti investorům. Tato práva bude vykonávat správce fondu, kterého určí zakladatel fondu, a zůstanou pod kontrolou společnosti jako takové nebo jejího akcionáře. 

Klíčovým předpokladem pro implementaci svěřenského fondu je nastavení vhodného právního rámce, což zahrnuje mechanismus pro jmenování správců a obmyšlených, stanovení investiční politiky a definování pravidel pro distribuci plnění ze svěřenského fondu. Základem je pečlivě vypracovaný statut svěřenského fondu, který stanovuje základní podmínky pro jeho fungování, včetně účelu a doby, na kterou byl svěřenský fond zřízen, a možností jeho ukončení.