ÚOOÚ radí, jak zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedlo pro správce osobních údajů novou povinnost provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA, z anglického data protection impact assessment). Tato povinnost vzniká u zpracování,…

Za spam padla rekordní pokuta

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v srpnu tohoto roku udělil dosud nejvyšší pokutu v souvislosti s opakovaným nevyžádaným rozesíláním obchodních sdělení (spamu). Společnost podnikající v oblasti prodeje ojetých automobilů zaplatila šest milionů…

Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu při vstupu na pracoviště?

V souvislosti s rozvolňováním opatření přijatých proti šíření nemoci COVID-19 dochází i k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zabýval otázkou, zda je zaměstnavatel oprávněn podmínit vstup…

Zpracování osobních údajů v době pandemie pohledem ÚOOÚ

V době vyhlášeného nouzového stavu může hrozit, že orgány veřejné moci budou nadměrně zasahovat do práv a svobod občanů. Nejinak je tomu v případě ochrany jejich osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) proto monitoruje aktuální vývoj…

Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

ÚOOÚ přišel o pravomoc pokutovat orgány veřejné moci a veřejné subjekty

Nejvyšší správní soud v březnu letošního roku potvrdil půlmilionovou pokutu pro ministerstvo vnitra. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení povinnosti náležitě zabezpečit osobní údaje. V nedávné době úřad rozhodoval o odvolání téhož…

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil první pokuty za porušení GDPR

V souvislosti s přijetím GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) panovala mezi správci a zpracovateli osobních údajů značná nejistota ohledně výše pokut udělovaných Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Od nabytí účinnosti GDPR nyní…

ÚOOÚ udělil pokutu za nadbytečné uchovávání kopií dokladů

Úřad pro ochranu osobních údajů se v loňském roce zabýval případem zaměstnavatele, který nadbytečně uchovával kopie dokladů předložených jeho zaměstnanci. Jde o častou praxi zaměstnavatelů, kteří si pro jistotu pořizují kopie všech dokladů. Takový…