Zpět na výpis

Telemarketing už jen se souhlasem

Provozovatelům call center zbývají už jen necelé tři měsíce, po které mohou kontaktovat osoby na telefonních číslech uvedených ve veřejných seznamech za účelem marketingových sdělení. Od 1. července 2022 tato možnost končí a osoby bude možné kontaktovat prostřednictvím těchto telefonních čísel jen tehdy, pokud s tím udělí souhlas. Změna reaguje na převážně negativní postoj k marketingovým telefonátům, kdy si většina lidí nepřeje být nevyžádanou marketingovou komunikací obtěžována. Zákaz sdělovat marketingové informace se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby bez ohledu na předmět jejich činnosti.

Novela zákona o elektronických komunikacích zpřísňuje dřívější úpravu, podle které bylo možné kontaktovat osobu na telefonním čísle uvedeném ve veřejném seznamu, pokud nesdělila (zpravidla svému operátorovi), že s marketingovými sděleními nesouhlasí. Nově bude muset naopak sdělit svému operátorovi, případně osobě vedoucí veřejný seznam, že s marketingovými sděleními souhlasí.

Veřejné seznamy v současné době vedou soukromé subjekty (např. Zlaté stránky), které získávají telefonní čísla a další identifikační údaje od mobilních operátorů anebo jiných poskytovatelů služeb spočívajících v předávání informací mezi osobami (tzv. poskytovatel interpersonální komunikační služby). Pokud by ve veřejném seznamu byly uvedeny i jiné kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), vztahuje se omezení marketingových sdělení i na tyto komunikační kanály. V současnosti ovšem neexistuje celistvý veřejný seznam, ve kterém by bylo možno dohledat kontaktní údaje všech osob, které s telemarketingovými sděleními souhlasily. Omezení se navíc uplatní i na seznamy náhodně generovaných čísel.

Omezení se bude týkat pouze těch hovorů, u nichž není mezi kontaktující a kontaktovanou osobou žádný vztah, tedy kontaktovaný není zákazníkem kontaktujícího. Novinka tak nemá vliv na již existující vztahy mezi podnikateli a zákazníky. Pokud zákazník podnikateli již dříve udělil souhlas, tak jej podnikatel může na základě tohoto souhlasu i nadále kontaktovat, i když podle veřejného seznamu zákazník s takovým kontaktem nesouhlasí. Podnikatelé proto pořád mohou kontaktovat své stávající zákazníky a nabízet jim výrobky a služby. V případě kontaktu na základě jiného zdroje, než je veřejný seznam, bude muset kontaktující prokázat, jakým způsobem kontakt získal a že je oprávněn s ním tímto způsobem nakládat.

Ve svém důsledku novinka významně omezí telemarketing v ČR, protože podnikatelé budou moci kontaktovat pouze osoby, které s kontaktem dříve udělily souhlas (ať individuálně či prostřednictvím veřejného seznamu) nebo jsou stávajícími zákazníky a nadále mají možnost odmítnout.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás