Zpět na výpis

Ukrajinci v ČR ztrácejí dočasnou ochranu kvůli kanadským vízům

Dočasná ochrana je poskytována cizincům, kteří opustili Ukrajinu po 24. únoru 2022 v souvislosti s ruskou agresí a splňují stanovené podmínky. Tento typ pobytového oprávnění umožňuje volný vstup na trh práce a skýtá další sociální a zdravotní výhody na území ČR. Mnoho držitelů dočasné ochrany ale neví, že o tento status mohou snadno přijít. Například získáním zahraničního dlouhodobého víza. Nešťastný je zejména trend podávání žádostí o kanadská víza, která si lze opatřit velmi jednoduše.

Především v době před nabytím účinnosti novely tzv. Lex Ukrajina, jež prodloužila platnost dočasné ochrany, panovala v ukrajinské komunitě nervozita. Jednou z možností, která se zdála být snadná a rychlá, a tak se začala rychle šířit, bylo vyřízení kanadských víz. Tento krok prováděný „kdyby náhodou“ má závažný nechtěný efekt. V souladu s právními předpisy totiž ve chvíli udělení zahraničního víza s platností nad 90 dní držitel dočasné ochrany automaticky o svůj status přichází. 

 

Překážka pro vstup na trh práce

Tato situace komplikuje život nejen Ukrajincům, ale i jejich zaměstnavatelům. Jakmile držitel dočasné ochrany o své oprávnění přijde, ztrácí i volný vstup na český trh práce. S okamžitou platností tak nesmí být dále zaměstnáván. V případě dalšího výkonu práce se jedná o nelegální zaměstnávání, za které zaměstnavatelům hrozí vysoké pokuty až do výše 10 mil. Kč. Se spácháním tohoto přestupku je pak spojen také status nespolehlivého zaměstnavatele, který dočasně významně omezuje možnost zaměstnávat cizince, což může být pro mnohé společnosti velkou komplikací. Zaměstnavatelé v takové situaci musí urgentně řešit administrativní záležitosti spojené s výpadkem pracovní síly a musí komunikovat o vzniklé situaci s úřady. Také nelegálně pracující cizinec může být stižen pokutou, a to až do výše 100 tis. Kč. 

 

Výjimka pro víza vydaná do 10. února

Naději do této situace vneslo ministerstvo vnitra, které na svých stránkách oznámilo, že kanadská víza vydaná do 10. února 2023 a označená jako „V1" nebo "W1", nejsou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany. Ministerstvo tento krok odůvodnilo pochopitelnou nervozitou držitelů dočasné ochrany před změnou legislativy. U víz vydaných po tomto datu ale výjimka neplatí, dočasná ochrana zaniká a nelze ji prodloužit. Pokud je kanadské vízum zrušeno, je ale stále možné zažádat o udělení nové dočasné ochrany. 

Zdůrazňujeme však, že tento shovívavý přístup ministerstvo uplatňuje jen vůči kanadským vízům, nikoli obecně na všechny zahraniční pobytové tituly. Ukrajinským občanům s dočasnou ochranou proto doporučujeme, aby byli obezřetní a předem si vždy zjistili, zda jejich kroky, zejména žádosti o zahraniční pobytová oprávnění a víza, nemohou mít negativní důsledky pro pobytový status v ČR.