Úrok ze zadržovaných odpočtů – NSS dal za pravdu KPMG

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal přelomový rozsudek ve věci zadržovaných nadměrných odpočtů. Potvrdil, že úrok z daňového odpočtu ve výši 1 % + repo sazba účinný od 1. ledna 2015 do 30. června 2017 je v rozporu s evropským právem. Místo něj se uplatní úrok dovozený předchozí judikaturou (tzv. „kordárenský“) ve výši repo sazby zvýšené o 14 procentních bodů.

Úroky ze zadržovaných odpočtů zaznamenaly v posledních několika letech turbulentní vývoj. Explicitní úprava tohoto institutu v českém právní řádu do konce roku 2014 chyběla. Na tuto ústavně nepřijatelnou mezeru v právu reagoval NSS v rozsudku Kordárna. Podle něj má daňový subjekt za dobu zadržování nadměrných odpočtů nárok na úrok ve výši 14 % + repo sazba od počátku čtvrtého měsíce po skončení příslušného zdaňovacího období. Rozsudek následně zákonodárce reflektoval tak, že od 1. ledna 2015 zakotvil nové ustanovení § 254a daňového řádu, které přiznávalo úrok z daňového odpočtu ve výši 1 % + repo sazby, a to až po pěti měsících od zahájení postupu k odstranění pochybností. Úroky v případech daňových kontrol ustanovení vůbec neřešilo. 

V případě našeho klienta finanční správa přiznala úrok pouze 1,05 %. Od počátku kauzy jsme namítali neaplikovatelnost § 254a daňového řádu platného od 1. ledna 2015 do 30. června 2017 mimo jiné pro rozpor s evropským právem. Městský soud v Praze se nicméně ztotožnil s postupem správce daně a potvrdil takto nízký úrok. Spor o aplikovatelnost úroku z daňového odpočtu musel tedy rozhodnout až NSS. Ten dospěl jednoznačně k závěru, že daný paragraf je v rozporu s evropskou směrnicí a jejími výklady Soudním dvorem Evropské unie. Podle nich totiž musí úrok ze zadržovaných nadměrných odpočtů odpovídat úrokové sazbě, kterou by musela v případě půjčky zaplatit povinná osoba, která není úvěrovou institucí. Tento požadavek sazba 1 % + repo sazba rozhodně nesplňuje. V rozporu s evropským právem je taktéž počátek doby úročení. Vzhledem k neaplikovatelnosti § 254a daňového řádu NSS konstatoval, že i nadále platí pravidla pro nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu vymezená v rozsudku Kordárna, tedy úroková sazba ve výši 14 % + repo sazba s počátkem úročení od čtvrtého měsíce od skončení zdaňovacího období.  

Význam rozsudku je značný, neboť se nejedná o ojedinělou kauzu. Podobné spory vede celá řada daňových subjektů. Finanční správa se zatím k rozsudku nevyjádřila. Našemu daňově-litigačnímu týmu udělal rozsudek velkou radost, jelikož NSS dal za pravdu našim argumentům. 

Sdílet článek