Daně
13. 9. 2017

Veřejná soutěž programu THÉTA pro oblast energetiky bude vyhlášena na podzim

Technologická agentura České republiky vyhlásí na podzim první veřejnou soutěž v programu Théta. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky. Předpokládá se, že program bude pokračovat v letech 2018–2025. Veřejná soutěž by měla být vyhlašována každoročně až do roku 2023.

Karin Osinová
Eva Truhlářová
Michaela Chytilová

Program je rozdělen na tři dílčí programy. Mezi podporované aktivity mimo jiné patří: 
 

  • projekty zaměřující se na zvyšování spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie,
  • projekty cílící na technologie v oblasti druhotných zdrojů energie,
  • projekty zaměřené na technologické a systémové prvky chytrých sítí, aj.

 

Termín a výše podpory

Vyhlášení první veřejné soutěže je naplánováno na konec října 2017. Podpora by měla být poskytována od roku 2018. Délka realizace projektu může činit maximálně 8 let.

 

Míra poskytované podpory se bude lišit podle kategorie realizovaných činností (průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj) a podle toho, zda bude projekt uskutečněn v účinné spolupráci s výzkumnou organizací, či nikoli. Pro velké podniky tak nejvyšší povolený podíl podpory představuje 15–65 % z uznatelných nákladů projektu. Nejnižší podíl je určen pro oblast inovací a nejvyšší pro průmyslový výzkum v účinné spolupráci s výzkumnou organizací.

 

Způsobilé náklady

Program bude hradit provozní náklady, zejména pak následující položky:
 

  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty nakoupené v rámci licence,
  • dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady.

 

Podrobnější informace očekáváme po vyhlášení veřejné soutěže.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign