Zpět na výpis

ViDA: rozšíření OSS a zavedení jednotné registrace k DPH

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a posun ke konečnému systému DPH. Jaké změny přinese rozšíření režimu One-Stop-Shopu a zavedení jednotné registrace k DPH?

Rozšíření režimu OSS

Podle návrhu směrnice se již v roce 2025 chystá rozšíření režimu jednoho správního místa, tzv. One-Stop-Shop (OSS). 


Rozšíření OSS má zahrnovat:

  • dodání zboží s následnou instalací pro koncové zákazníky, 
  • dodávky elektrické energie, včetně tepla a chladu, a také 
  • dodání zboží na palubách letadel finálním zákazníkům,

dále by se mohlo týkat tuzemského dodání zboží koncovým spotřebitelům přes různé elektronické platformy (webová rozhraní) a speciálních režimů DPH – např. režimu pro použité zboží a investiční zlato.  Společnosti by tedy mohly vypořádat své daňové povinnosti ve výrazně více případech prostřednictvím jednotné registrace k DPH, tj. jediného správce daně, u kterého budou registrované. 


Nový režim přemístění vlastního zboží

V důsledku zrušení režimu skladu (call-off stock) bude zaveden zcela nový režim přemístění vlastního zboží do jiného členského státu EU. Přemístění zboží bude ve státě přijetí předmětem povinného reverse-charge. Toto přemístění bude nahlášeno prostřednictvím režimu OSS ve státě odeslání – nikoliv v rámci souhrnného hlášení jako dosud. Návrh směrnice také počítá s tím, že pokud zboží nebude hlášeno prostřednictvím OSS, nebude moci být osvobozeno od daně. 


Další změny

Výše stanoveného registračního limitu pro OSS zůstává stejná, tj. 10 tisíc eur. Limit se počítá dohromady pro všechna dodání v celé EU a tato hodnota se bude aplikovat i na poskytování elektronických služeb. Do dosažení tohoto limitu by se DPH mohlo odvádět v zemi dodavatele.
Dále ViDA navrhuje rozšíření reverse-charge pro B2B dodání zboží neusazeným dodavatelem. V českém prostředí takové legislativní ustanovení již platí, takže pro české společnosti to nebude novinkou.

Elektronické platformy ze třetích zemí dodávající zboží finálním spotřebitelům (B2C) na území EU se budou muset povinně registrovat k režimu IOSS (import OSS). Velcí obchodníci ze třetích zemí budou vypořádávat své daňové povinnosti na měsíční bázi přímo ve státech určení zásilek. Tento režim se vztahuje také na prodej zboží v hodnotě menší než 150 eur mimo EU. Aby se zamezilo přenosu daňové povinnosti na koncového zákazníka, musí mít subjekt registrovaný k IOSS na území EU svého usazeného zástupce. Osoba povinná k dani může být z důvodu porušování pravidel z tohoto režimu vyňata. 

Z režimu IOSS nelze vyjmout domnělé poskytovatele (nový koncept zavedený v rámci ekonomiky platforem, o kterém jsme vás informovali v minulém čísle Daňovek). Těm však mohou být při nedodržování pravidel uloženy jiné sankce.