Vrací se krizové ošetřovné i izolačka

S další vlnou epidemie opět narůstá nemocnost dospělých i dětí a tím i počet zaměstnanců, kteří zůstávají doma. Vláda navrhuje obnovit příspěvky pro zaměstnance, kteří nemohou docházet do zaměstnání.

Zaměstnanci, kteří pečují o děti mladší 10 let, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo dítěti nařízené karantény. Ošetřovné by mělo být poskytováno i zaměstnancům pečujícím o hendikepované osoby a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i ve věku nad 10 let. Nárok budou mít i tzv. dohodáři za podmínky, že se alespoň 3 předchozí měsíce účastnili nemocenského pojištění. 

Navrhovaná výše krizového ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den. Takto upravené ošetřovné by mělo platit od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.  

Další příspěvek k náhradě mzdy dostanou i sami zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa. Vláda navrhuje znovu zavést tzv. „izolačku“. Zaměstnanci dostanou 370 Kč za kalendářní den, nejdéle však za prvních 14 dnů karantény. Přesáhne-li výše náhrady mzdy a izolačky dohromady 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Zaměstnavatelé si budou moci vyplacenou výši odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek bude náležet za karantény nařízené po 31. říjnu 2021, karanténa však musí trvat v den nabytí účinnosti zákona. Zákon přitom počítá s účinností dnem vyhlášení. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022. 

S ohledem na naléhavost jsou oba zákony projednávány zkráceně, Poslanecká sněmovna je již schválila a Senát by se jimi měl zabývat na schůzi 15. prosince 2021. 

Sdílet článek