Právo
18. 7. 2017

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu zavádí MiFIDII

V závěru června podepsal prezident významnou novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a dalších právních předpisů upravujících poskytování finančních služeb. Novela je součástí implementace rozsáhlé evropské regulace, která má posílit ochranu investorů a zvýšit transparentnost kapitálových trhů.

Filip Horák
Linda Kolaříková

Základními předpisy, na něž novela reaguje, jsou aktualizovaná směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFIDII) a související prováděcí nařízení (MiFIR). Tato úprava výrazně mění celou řadu aspektů fungování finančních trhů. Patrná je snaha zachytit vývoj tohoto odvětví v posledních letech, ale také vznik nových organizovaných obchodních systémů (OTF), díky kterým klesl počet obchodů realizovaných mimo regulované trhy (OTC). ZPKT také nově pamatuje na pravidla pro algoritmické a vysokofrekvenční obchodování s finančními instrumenty.
 
Pro fungování kapitálového trhu jsou zásadní rovněž změny týkající se poskytování a přijímání pobídek a činnosti investičních zprostředkovatelů. Osoby poskytující službu investičního poradenství budou muset deklarovat, zda jde o poradenství závislé či nezávislé. Poradce, který se označí za nezávislého, nebude moci přijímat v souvislosti se svou činností jakékoliv pobídky, respektive bude povinen je předat klientovi. Oblast investičních zprostředkovatelů je kompletně přepracována, z řady změn zmiňme povinnost ročních plateb za příslušné povolení. V této souvislosti Česká národní banka očekává průběžnou aktualizaci seznamu zprostředkovatelů, dnes je totiž až 70 % z nich neaktivních.

Zákon se neomezuje pouze na změny ZPKT, ale upravuje také např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Významné změny přináší pro tzv. alternativní správce majetku, zapsané v seznamu České národní banky dle § 15 ZISIF, kdy se nově stanoví, jak počítat hodnotu spravovaného majetku. Praktické změny se týkají také fungování uzavřených podílových fondů, které v případě fondů kvalifikovaných investorů nebudou nadále povinny po určité době umožnit odkoupení podílových listů investorů.

Novela ZPKT nabude účinnosti stejně jako celá evropská regulace 3. ledna 2018. Některé dílčí změny, zejména dalších zákonů, potom 30 dní po vyhlášení zákona ve sbírce zákonů.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign