Zpět na výpis

Založení živnosti nebo společnosti snadno, rychle a on-line?

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh na změnu legislativy v oblasti zakládání obchodních společností. Návrh by měl umožnit stát se živnostníkem nebo založit společnost s ručením omezeným „jednoduše z domova přes internet“, a to za jeden den, s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou.

Poslanecký návrh zákona, který podpořili poslanci napříč politickým spektrem, chce totiž podstatně zjednodušit zakládání společností s ručením omezeným a volných živností. Obojí by za určitých podmínek mělo být možné vyřídit prostřednictvím k tomu určené aplikace využívající informace z informačních systémů veřejné správy bez nutnosti navštívit notáře, živnostenský úřad či banku. Návrh cílí na společnosti s ručením omezeným, které jsou jednoznačně nejrozšířenějším typem obchodních společností v České republice. Konkrétně pak na ty v podobě jednoduché základní struktury spojené s výkonem volné živnosti.

Zakladatel by tak mohl prostřednictvím aplikace založit společnost s ručením omezeným se vzorovou společenskou smlouvou, přičemž návrh na zápis by podepsal kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo odeslal datovou schránkou. Obdobnou cestou by byly získány i jiné souhlasy nutné k zápisu společnosti do obchodního rejstříku (zejména souhlas se zápisem a s umístěním sídla). Současně s provedením zápisu vzniku společnosti by v případě volné živnosti mělo být možné provést zápis vzniku živnostenského oprávnění pro tuto společnost do živnostenského rejstříku. Další novinkou je zrušení vkladové povinnosti u společností se základním kapitálem nepřevyšujícím 5 000 Kč. U takových společností by tedy zakladatel nemusel při zápisu předkládat ani potvrzení o splacení vkladu od banky. V praxi by tak žadatel skutečně dokázal založit společnost s ručením omezením takříkajíc od stolu, a to během několika hodin po zaplacení soudního poplatku ve výši 500 Kč.

Navzdory faktu, že se na návrhu shodli poslanci opozičních i vládních stran, zaznívají z některých ministerstev obavy z případného zneužití navrženého on-line řešení. Ministerští úředníci poukazují zejména na možnost zneužití navrhované úpravy k páchání trestné činnosti, a to v důsledku nedostatečné identifikace dotčených osob. Další výhradou je neodůvodněné zvýhodnění jen úzce vymezené skupiny obchodních společností. Vláda jako celek k návrhu zaujala neutrální postoj, což nicméně neznamená, že v případě neschválení návrhu zákona podnikatelé zcela přijdou o lákavou možnost zapsat společnost do obchodního rejstříku na dálku prostřednictvím internetu. Jedním z důvodů spíše rezervovaného stanoviska vlády je totiž tzv. směrnice o digitalizaci v právu obchodních společností, jež by podle očekávání měla vstoupit v platnost v průběhu letošního května. Tato směrnice si mimo jiné klade za cíl umožnit on-line zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, ale také např. zjednodušení zápisu poboček společností z jiných členských států. Do českého právního řádu by měla být transponována zhruba v polovině roku 2021. Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti nicméně předložený poslanecký návrh zcela neodpovídá evropské úpravě.

Vzhledem k výše uvedenému je jisté, že vytoužené zakládání společností přes internet bude za splnění určitých podmínek možné nejpozději v druhé polovině roku 2021. Neprojde-li v současnosti předkládaný návrh zákona Poslaneckou sněmovnou, potažmo Senátem, znamená to pouze to, že podnikatelé uvažující o založení společnosti on-line si budou muset počkat na transpozici směrnice o digitalizaci v právu obchodních společností.