Zpět na výpis

Zavedení povinného testování zaměstnanců ve firmách

Dne 1. března vydalo MZ ČR mimořádné opatření, kterým nařizuje povinné testování zaměstnanců. Opatření je účinné od 3. března do odvolání.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března umožnit svým zaměstnancům přítomnost na pracovišti pouze v případě, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech některý v opatření uvedený test na přítomnost SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní. Testy zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé musí vyzvat své zaměstnance k podstoupení testu nejpozději v termínu od 5. března tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti za podmínek uvedených výše nejpozději k 12. březnu. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají 50 až 249 zaměstnanců, mají povinnost umožnit vstup na pracoviště jen zaměstnancům s negativním testem od 15. března, resp. vyzvat je k testování nejpozději od 8. března. Pokud zaměstnanec v rámci 7denního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo toto pracoviště. 

Zaměstnanci jsou povinni testování podstoupit. Povinnost testování se nevztahuje na zaměstnance pracující na home office a na zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. 

Na shora uvedené opatření navazuje i další mimořádné opatření MZ ČR ze dne 1. března, které stanoví povinnosti zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem. Opatření je účinné od 2. března do odvolání. Opatření zaměstnancům nařizuje v případě pozitivního výsledku (i) bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, (ii) opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a (iii) bezodkladně uvědomit o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (případně za podmínek stanovených v opatření svého registrujícího lékaře, jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce) k určení dalšího postupu.