Právo
2. 4. 2019

„Částečná výpověď“ pro zaměstnance s více druhy práce

Zaměstnanec v případě posuzovaném Nejvyšším soudem ČR nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti, a proto mu zaměstnavatel doručil výpověď z pracovního poměru. V jeho pracovní smlouvě byl však uveden i další druh práce – řidič/údržbář. Nejvyšší soud posuzoval, zda bylo možné zaměstnanci v takovém případě doručit „částečnou výpověď“, tj. výpověď z jednoho druhu práce.

Matej Mihálik
Kateřina Randlová

Nejvyšší soud shrnul rozhodnutí soudů nižší instance, které se zabývaly otázkou, zda zaměstnanec skutečně splňuje nebo nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti. Zároveň však upozornil, že v posuzované věci je třeba zohlednit i skutečnost, že zaměstnanec měl v pracovní smlouvě sjednaný další druh práce. Druh práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Zákon umožňuje, aby bylo v pracovní smlouvě dohodnuto více druhů práce. V takovém případě je zaměstnavatel oprávněn přidělovat zaměstnanci ve sjednaném rozsahu práci odpovídající kterémukoli ze sjednaných druhů práce. Může-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci jinou práci než tu, pro jejíž výkon nesplňuje zákonné předpoklady, pak není dán důvod k výpovědi. Zaměstnavatel tedy nemůže dát zaměstnanci výpověď v situaci, kdy zaměstnanec nesplňuje zákonné předpoklady jen ve vztahu k jednomu ze sjednaných druhů práce.

Výpověď „z jednoho druhu práce“ nepředstavuje dle Nejvyššího soudu jednání, které by směřovalo ke skončení pracovního poměru ve stanoveném rozsahu, ale jednostrannou změnu pracovní smlouvy. Zákoník práce však umožňuje takovou změnu pouze v případech povinného převedení na jinou práci, a to vždy na nezbytně nutnou dobu. Jednostranná změna pracovního poměru provedená zaměstnavatelem výpovědí je tedy pro rozpor se zákonem a veřejným pořádkem absolutně neplatná.

Pokud by zaměstnanec nesplňoval předpoklady pro výkon jednoho druhu práce a výkon dalšího sjednaného druhu práce by nebyl pro zaměstnavatele dále potřebný v rozsahu uvedeném ve smlouvě, doporučujeme zaměstnavateli nabídnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru. V případě, kdy by zaměstnanec takovou dohodu odmítl, mohl by být, za splnění dalších zákonných podmínek, naplněn důvod pro výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. 

Zaměstnavatelům, kteří zvažují sjednání vícero druhů práce s jedním zaměstnancem a přesným vymezením rozsahu pracovní doby pro jednotlivé druhy práce, doporučujeme s ohledem na závěry uvedeného rozhodnutí uzavřít dvě pracovní smlouvy. Sjednané druhy práce by tak zaměstnanec vykonával ve dvou vedle sebe existujících pracovních poměrech, jejichž vznik, změna a zánik se posuzují samostatně.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign