Ručení za mzdové nároky zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

Velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti sice teprve nedávno, ministerstvo práce a sociálních věcí už ale připravuje další změny. Vládě předložilo návrh, kterým zavádí ručení dodavatelů v oblasti stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců svých…

Parlament schválil rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců

Novela prošla během legislativního procesu výraznými změnami. Součástí schváleného balíčku změn je zmocnění vlády k vydávání „kvót pro ekonomickou migraci“ a k aktivaci tzv. mimořádného pracovního víza. Novela má mimo jiné dopad i na oblast…

Nejvyšší soud: zaměstnanec může nést osobní odpovědnost za neplatnou výpověď

Nejvyšší soud nedávným rozhodnutím otevřel téma odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou udělením neplatné výpovědi. V rozsudku stanovil, že postačí, když je neplatná výpověď důležitou, nikoli nezbytně jedinou příčinou škody.

Ústavní soud přehodnotil přístup Nejvyššího soudu k nároku zaměstnavatele na pokutu z konkurenční doložky

Před necelým půl rokem jsme informovali o překvapivém rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se týkalo přiměřenosti pokuty z konkurenční doložky. Jednalo se o případ obchodní manažerky, která porušila závazek nepracovat během jednoho roku po skončení…

SDEU: Nová interpretace předpisů EU o sociálním zabezpečení

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v případu sociálního zabezpečení námořníků může mít dopad i na určování příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení u pracovníků s bydlištěm v EU, kteří pracují mimo ni, ale zaměstnávají je…

„Částečná výpověď“ pro zaměstnance s více druhy práce

Zaměstnanec v případě posuzovaném Nejvyšším soudem ČR nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti, a proto mu zaměstnavatel doručil výpověď z pracovního poměru. V jeho pracovní smlouvě byl však uveden i další druh práce –…

EU si posvítila na přeshraniční vysílání zaměstnanců

V rámci přeshraničního poskytování služeb vysílá celá řada podnikatelů své pracovníky k dočasnému výkonu práce do ostatních zemí Unie. Vzhledem k tomu, že uživatelé služeb z ekonomicky silnějších států by mohli jednoduše zneužívat levnou pracovní…

6 daňových novinek roku 2017 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvýšení daňových úlev u příspěvků zaměstnavatele i zaměstnance na penzijní nebo životní připojištění zaměstnance je již jisté. Na schválení slíbeného dalšího navýšení daňových slev na děti stále ještě čekáme. Přinášíme výčet šesti zásadních daňových…