Parlament schválil rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců

Novela prošla během legislativního procesu výraznými změnami. Součástí schváleného balíčku změn je zmocnění vlády k vydávání „kvót pro ekonomickou migraci“ a k aktivaci tzv. mimořádného pracovního víza. Novela má mimo jiné dopad i na oblast…

SDEU: Nová interpretace předpisů EU o sociálním zabezpečení

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v případu sociálního zabezpečení námořníků může mít dopad i na určování příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení u pracovníků s bydlištěm v EU, kteří pracují mimo ni, ale zaměstnávají je…

Nejvyšší soud: zaměstnanec může nést osobní odpovědnost za neplatnou výpověď

Nejvyšší soud nedávným rozhodnutím otevřel téma odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou udělením neplatné výpovědi. V rozsudku stanovil, že postačí, když je neplatná výpověď důležitou, nikoli nezbytně jedinou příčinou škody.

Ústavní soud přehodnotil přístup Nejvyššího soudu k nároku zaměstnavatele na pokutu z konkurenční doložky

Před necelým půl rokem jsme informovali o překvapivém rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se týkalo přiměřenosti pokuty z konkurenční doložky. Jednalo se o případ obchodní manažerky, která porušila závazek nepracovat během jednoho roku po skončení…

„Částečná výpověď“ pro zaměstnance s více druhy práce

Zaměstnanec v případě posuzovaném Nejvyšším soudem ČR nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti, a proto mu zaměstnavatel doručil výpověď z pracovního poměru. V jeho pracovní smlouvě byl však uveden i další druh práce –…

EU si posvítila na přeshraniční vysílání zaměstnanců

V rámci přeshraničního poskytování služeb vysílá celá řada podnikatelů své pracovníky k dočasnému výkonu práce do ostatních zemí Unie. Vzhledem k tomu, že uživatelé služeb z ekonomicky silnějších států by mohli jednoduše zneužívat levnou pracovní…

6 daňových novinek roku 2017 pro zaměstnavatele a zaměstnance

Zvýšení daňových úlev u příspěvků zaměstnavatele i zaměstnance na penzijní nebo životní připojištění zaměstnance je již jisté. Na schválení slíbeného dalšího navýšení daňových slev na děti stále ještě čekáme. Přinášíme výčet šesti zásadních daňových…

Sjednání více druhů práce se zaměstnavateli může vymstít

Zákoník práce dává zaměstnavateli do rukou několik nástrojů, s jejichž pomocí může své vztahy se zaměstnanci nastavit o trochu flexibilněji. Jedním z nich je možnost sjednat v jedné pracovní smlouvě hned několik druhů práce. To je praktické zejména…