Zpět na výpis

Distribuce pojištění nově

Na základě evropské směrnice o distribuci pojištění se na poslední chvíli přijímá nový český zákon. Přinést by měl především zpřehlednění zprostředkovatelské sítě a vyšší ochranu spotřebitele.

Hned na začátku ledna zamířily do Poslanecké sněmovny dva dlouho očekávané zákony regulující distribuci pojištění. Jejich primárním cílem je tzv. směrnice IDD, tedy evropská směrnice o distribuci pojištění. Tu jsou členské státy povinny transponovat do národního práva nejpozději do 23. února 2018.

Přijetí českého předpisu, který má nahradit dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, se protáhlo především kvůli podzimním volbám. Není proto příliš pravděpodobné, že se transpoziční datum stihne, byť předkládané zákony stále navrhují účinnost ke zmíněnému únorovému datu.

Nový zákon o distribuci pojištění má společně s prováděcím zákonem souhrnně upravit celou oblast zprostředkování a nabízení pojištění. K nejvýznamnějším změnám patří především úprava kategorizace zprostředkovatelů. Namísto současných pěti kategorií mají nově – podobně jako například u zprostředkování spotřebitelských úvěrů či investic do podílových fondů – působit obecně jen samostatní zprostředkovatelé či vázaní zástupci, vedle nich mají existovat ještě specifické kategorie doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele a pojišťovacího zprostředkovatele se sídlem v jiném členském státě. S tím souvisí i nový proces získání oprávnění k činnosti zprostředkovatele včetně časového omezení registrace či snížení povinných registračních poplatků.

Další novinky zasáhnou oblast výkonu zprostředkování. Zde se objevují nové povinnosti týkající se například infomačních požadavků, poskytování rad či uchovávání dokumentů. V návaznosti na IDD také vzroste maximální výše pokut za správní delikty.

Navrhované změny by měly vést ke zkvalitnění distribuce včetně „protřídění“ sítě zprostředkovatelů. Těch je dnes registrováno kolem 160 tisíc, přičemž značná část z nich je pravděpodobně dávno neaktivní.