Právo
7. 2. 2019

Jak dopadne brexit na český finanční sektor?

S očekávaným vystoupením Velké Británie z Evropské unie pokročily přípravy na „tvrdý“ brexit i v Česku. Vláda tak na začátku tohoto roku navrhla zákon, který má dopady na britské občany a společnosti působící v tuzemsku zmírnit („zákon o brexitu“). Jaká opatření obsahuje tento zákon v oblasti finančních služeb a mohou mít tyto kroky vliv i na české subjekty?

Iva Baranová
Pavel Martiník

Instituce působící na finančním trhu se sídlem ve Velké Británii mohou v současné době využívat tzv. jednotného evropského pasu. Jinými slovy mohou poskytovat služby i v jiných státech EU na základě oprávnění získaného v Británii. V těchto členských státech pak nemusí podstupovat licenční řízení. Po vystoupení Velké Británie z Unie tento postup nebude možný a britské společnosti budou muset žádat o licenci jako jiné podniky ze třetích zemí. Zákon o brexitu se zaměřuje na finanční instituce, které v současnosti již na českém trhu v režimu jednotného evropského pasu působí. Ty totiž po „tvrdém“ brexitu přestanou splňovat podmínky pro činnost na českém trhu.  

Aktuální znění návrhu tohoto zákona stanoví britským finančním institucím přechodné období. V něm budou tyto subjekty oprávněny vykonávat činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání jejich pohledávek a dluhů ve vztahu ke stávajícím klientům. Nebude ale možné uzavírat nové smlouvy nebo obsah stávajících kontraktů měnit.

Toto období skončí uzavřením dohody o odchodu Velké Británie z EU, nejpozději ale na konci roku 2020. Během této doby budou britské finanční instituce podléhat dohledu České národní banky a ponesou odpovědnost za přestupky stejně jako jiné právnické osoby se sídlem v České republice.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu zákona o brexitu, hlavním dopadem na české subjekty tak bude nemožnost měnit obsah smluv v přechodném období. Smlouvy s poskytovateli služeb, kteří pozbydou oprávnění působit na českém trhu, by měly být podrobeny revizi. Fakt, že smlouvy nebude možné měnit, totiž může způsobit vážné komplikace v podnikání.

Návrh zákona schválila ve zrychleném režimu Poslanecká sněmovna a v současné době je celý  legislativní proces dokončován.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign