Daně

Úpravy v dorovnávacích daních: co změní připravovaná novela?

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o dorovnávacích daních, který zapracovává především pravidla obsažená v materiálech OECD. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů mění i podmínky pro podávání…

Nové úpravy v daních z příjmů v důsledku novely ZISIF

Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Její součástí je také technická novela zákona o daních z příjmů, která reaguje zejména na změny v ZISIF a přináší několik praktických úprav týkajících se…

Technická novela konsolidačního balíčku prošla Sněmovnou

Poslanecká sněmovna při projednávání novely zákona o investičních společnostech (tisk č. 570) schválila pozměňovací návrhy k zákonu o daních z příjmů a k dalším zákonům novelizovaným na konci roku 2023 především v tzv. konsolidačním balíčku. Cílem…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část II

Pokračujeme v přehledu nejvýznamnějších změn, které přináší návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tentokrát se zaměříme na obor stavebnictví, a to především změny v definicích, v podmínkách pro osvobození dodání nemovité věci či vypuštění…

Technická novela konsolidačního balíčku na obzoru

Koaliční poslanci podali v rámci druhého čtení tisku č. 570 – novely zákona o investičních společnostech – pozměňovací návrhy k zákonu o daních z příjmů a k dalším zákonům, které byly novelizovány na konci roku 2023 především v tzv. konsolidačním…

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část I

Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, přináší rozsáhlé změny. Novela transponuje evropské směrnice, reaguje na rozsudky SDEU a na zkušenosti z praxe. Představujeme první část těchto významných…

Novela zákona o DPH zúží rozsah osvobozených finančních činností

Ministerstvo financí navrhuje v připravované novele zákona o DPH významně zúžit rozsah finančních činností, které jsou osvobozeny od DPH. Cílem je sjednotit český zákon o DPH s evropskou směrnicí a výklady Soudního dvora Evropské unie.

ViDA – digitální výkaznictví a e-invoicing hudbou budoucnosti

Návrh směrnice VAT in Digital Age (ViDA), která modernizuje a posouvá jednotný evropský systém DPH, nabírá nemalé zpoždění. Během španělského předsednictví Rady Unie se návrh kupředu neposunul, nicméně v programovém prohlášení Belgie, která předsedá…

Novela zákona o DPH 2025

Ministerstvo financí předložilo v únoru do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlá novela transponuje dvě nové evropské směrnice – tzv. „sazbovou směrnici“ a směrnici o zvláštním režimu pro malé podniky.…

Daňový labyrint zaměstnaneckých benefitů – nejvíce diskutovaná témata

Shrnujeme problematické oblasti, o kterých jsme diskutovali během našeho lednového semináře zaměřeného na oblast zaměstnaneckých benefitů a stravování od 1. ledna 2024. Dotazy se týkaly zejména témat, která zaměstnavatelům činí při praktické…

Jak v roce 2024 uplatňovat DPH u vybraného osobního automobilu?

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci k nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2…