KOOV: Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám

Komora daňových poradců a Generální finanční ředitelství (GFŘ) projednali v rámci Koordinačního výboru (č. 586/15.09.2021) problematiku opravy základu daně při zpětných platbách (bonusech), které zdravotním pojišťovnám vyplácejí farmaceutické…

GFŘ upřesnilo, jak postupovat při prominutí DPH u elektřiny a plynu

Podle Generálního finančního ředitelství platí prominutí DPH u elektřiny určené k jakémukoliv účelu. U plynu se prominutí uplatní jak u dodávek distribuční soustavou, tak u cisteren a tlakových lahví. Generální ředitelství také upřesnilo…

Novinky v DPH u cestovních kanceláří od roku 2022

K 1.lednu 2022 dochází k významným změnám v oblasti DPH u cestovních kanceláří. Cestovní kanceláře by měly zdaňovat přijaté zálohy a nadále by nemělo být možné provádět zdanění na základě agregovaných měsíčních dat. Dále má být dle názoru GFŘ zúženo…

Sněmovna digitální daň neschválila

Návrh zákona o dani z digitálních služeb Poslanecká sněmovna v právě ukončeném volebním období neschválila. Pokud by nová vláda chtěla digitální daň zavést, musel by zákon projít celým legislativním procesem znovu. To se však vzhledem k dosažené…

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Na základě středečního rozhodnutí ministryně financí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu či dovozu. Prominutí se týká všech dodání uskutečněných (den uskutečnění zdanitelného plnění) v průběhu…

Implementace směrnice DAC 7 do české legislativy

Směrnice DAC 7 přináší novou oznamovací povinnost pro provozovatele platforem – softwarů umožňujících propojení prodejců a uživatelů. Ministerstvo financí připravilo implementační zákon, který je nyní v připomínkovém řízení. Nová oznamovací…

Nová sleva na dani z příjmů

Ve Sbírce zákonů nedávno vyhlášená rozsáhlá novela exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů. Ta zavádí novou slevu na dani pro daňové poplatníky v případě zastavených exekucí. Novela nabývá účinnosti 1…

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a…

Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při…

Novela DPH 2021: Ve většině oblastí e-commerce je možné využít přímý účinek evropské…

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH týkají se elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Česká republika ji bohužel nestihla včas implementovat. Novela českého zákona o DPH čeká na schválení v Senátu. Odpověď na to, jak…

Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu

Od 1. ledna mohou zaměstnavatelé využít nové formy příspěvku na stravování dle novely zákona o daních z příjmů (ZDP), tzv. stravenkového paušálu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, ve které odpovídá na některé z dotazů…