Daně

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme hlavní daňové oblasti,…

Možnost vést účetnictví v cizí měně nově součástí konsolidačního balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme oblasti, které by měl…

KOOV upřesňuje výklad změn zákona o DPH u nemovitostí

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR se zabýval změnami zákona o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Změny budou účinné od 1. ledna 2024 a týkají se stavebnictví a dodání a nájmu nemovitých věcí.

Konsolidační balíček může negativně ovlivnit DPH u leasingu a přeprodeje aut nad…

Vládní konsolidační balíček omezuje nárok na odpočet DPH u osobních vozidel kategorie M1 s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč. To se negativně projeví zejména u leasingu osobních automobilů s pořizovací hodnotou nad stanovený limit, a to jak finančního,…

Zjednodušení pravidel pro odvod pojistného u přeshraničních pracovníků pracujících z…

Aby nedocházelo k diskriminaci přeshraničních pracovníků, představila Evropská komise Rámcovou dohodu (Framework Agreement), která umožňuje pracovat z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) ve větším rozsahu bez toho, že by se zaměstnavatel musel…

Co přinese konsolidační balíček – aktuality a upřesnění

Vládní konsolidační balíček chystá významné změny v oblasti daní a odvodech pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Přinášíme aktuality a upřesnění chystaných předpisů vyplývajících z materiálu, který 28. června 2023 schválila vláda.

Může si nájemce nárokovat odpočet dovozní DPH?

Výbor pro DPH se opět zabýval možností nájemce uplatnit nárok na dovozní DPH, pokud je současně osobou povinnou dovozní DPH platit. Zopakoval, že pro uplatnění nároku na odpočet je nezbytné, aby osoba povinná k dani vynaložila související náklady k…

Konsolidační balíček I: Přehled zásadních daňových změn

V polovině května představila vládní koalice řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled klíčových návrhů…

Konsolidační balíček II: Daň z příjmu fyzických osob a odvody pojistného

Zásadní změny v oblasti daní a pojistného mají dopadnout nejenom na společnosti, ale také na zaměstnance a pracovníky. Chystá se zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob a rovněž úpravy v odvodech pojistného nebo zaměstnaneckých…

Stavebnictví: Co se od července mění v DPH

Novela zákona o DPH v souvislosti s novelou stavebního zákona mění od 1. července 2023 vymezení staveb rodinných a bytových domů, které budou mít nově širší pojetí. V návaznosti na to Generální finanční ředitelství aktualizuje svou informaci k…

Implementace minimální daně v ČR: Na koho dopadne dorovnávací daň?

Návrh zákona, který zveřejnilo ministerstvo financí, se zavedením dorovnávací daně počítá již pro zdaňovací období zahájená od 31. prosince 2023. Dorovnávací daň se sazbou ve výši rozdílu mezi 15 % a specificky vypočtenou efektivní sazbou daně se…

Globální minimální daň: legislativní základ

Datum zavedení globální minimální daně se blíží, a proto se připravuje český implementační zákon. Jediným právním aktem, který prošel standardní legislativní cestou, je směrnice EU. Ta vychází z dokumentů schválených na úrovni OECD. Shrnujeme…