Česká digitální daň: kdy a v jaké podobě s ní máme počítat

Už několik měsíců leží v Poslanecké sněmovně návrh na zavedení digitální daně. Původně navrhovaný termín účinnosti od poloviny roku 2020 se nestihl. V současnosti se o zavedení této daně znovu debatuje.

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.

ČR implementuje MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění

Česká republika patří ke státům, které letos uložily v Paříži svou ratifikační listinu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. Multilateral…

Úpravy v daňovém odepisování jako podpora investic

Vláda hodlá podpořit restart ekonomiky i opatřeními v oblasti daně z příjmů právnických osob. Navrhuje zkrácení doby daňového odpisování vybrané skupiny hmotného majetku, zvýšení limitu pro posouzení investice jako hmotného majetku a zrušení…

Aktuální situace v dotacích

Blíží se konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přinášíme přehled právě otevřených výzev, které jsou zaměřeny především na výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě. Současně…

Daň z nabytí nemovitých věcí – platit, či neplatit?

Legislativním procesem právě prochází návrh zákona, který by měl zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Ministerstvo financí očekávalo hladký průběh schvalování a počítalo, že zákon vstoupí v platnost do konce roku 2020. S tímto předpokladem také…

První změna v nových podmínkách investičních pobídek

Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na pandemii koronaviru předložilo novelizaci vládního nařízení o investičních pobídkách. Cílem je větší podpora investic u vybraných strategických výrobků.

Poslední výzvy v programech Potenciál, Inovace a Aplikace jsou tu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na konci srpna a první zářijový den dlouho očekávané poslední výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jde o výzvy v programech zaměřených na výzkumně vývojové…

Kdo vydělá na zrušení superhrubé mzdy?

Vláda se rozhodla realizovat dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a současně zavést progresivní zdanění u fyzických osob. V Poslanecké sněmovně je po prvním čtení návrh na novelizaci zákonů v oblasti daní. Koalice se dohodla na podání…

Úrok ze zadržovaných odpočtů – NSS dal za pravdu KPMG

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal přelomový rozsudek ve věci zadržovaných nadměrných odpočtů. Potvrdil, že úrok z daňového odpočtu ve výši 1 % + repo sazba účinný od 1. ledna 2015 do 30. června 2017 je v rozporu s evropským právem. Místo něj se…

Quick fixes na dohled – Senát schválil novelu DPH 2020

Koronavirus pozastavil projednání většiny zákonů. Týkalo se to i daňového balíčku, který zavádí dlouho očekávané změny v DPH u přeshraničních transakcí, tzv. Quick fixes. Tyto změny se na konci července dostaly na pořad schůze Senátu a jejich…

Rok 2019 očima finanční správy

Statistiky zveřejněné v dokumentu Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2019 přinášejí zajímavá čísla a fakta. Například – finanční správa v roce 2019 ukončila 30 073 daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností.