Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop

Návrh novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v platnost 1. července 2021, zavádí pojem „domnělý dodavatel“ pro elektronická rozhraní (platformy). Ten se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej…

Informace k problematice ATAD – pokračování

V březnovém vydání Daňovek jsme komentovali informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k opatřením vyplývajícím z implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. ATAD. Nyní shrnujeme vybrané odpovědi ke zbývajícím…

Novela DPH 2021 zavádí pojem „domnělý dodavatel“

Pozice provozovatele elektronického rozhraní dozná od 1. července 2021 z pohledu DPH velkých změn. V souvislosti s chystanou novelou zákona o DPH týkající se e-commerce budou muset jednotlivé e-shopy, které zajišťují prodej zboží od zahraničních…

Finanční správa odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Mimořádné daňové odpisy, úprava limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek nebo zrušení kategorie nehmotného majetku jsou jedny z nejvýraznějších úprav, které přinesla lednová novela zákona o dani z příjmů. Tyto změny v kombinaci se zpětnou účinností…

GFŘ vydalo Informaci k problematice ATAD

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k opatřením vyplývajícím z implementace tzv. směrnice ATAD proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Informace objasňuje vybrané praktické otázky v souvislosti s omezením uznatelnosti nadměrných…

Uplatňování úroků z hypotečních úvěrů po 1. 1. 2021

1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která snížila roční limit úroků zaplacených z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření pro účely odpočtu od daňového základu z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Nejasnosti…

Kdy vzniká nárok na odpočet DPH při poskytnutí pojišťovacích služeb u vývozu?

V příspěvku na Koordinačním výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců (KOOV) se řešilo uplatnění nároku na odpočet DPH u pojištění, které je poskytnuto v souvislosti s vývozem zboží do třetí země. KOOV představuje několik…

Novela DPH 2021: Zjednodušení nejen pro e-shopy?

Nabízíte své zboží prostřednictvím e-shopů? Dopravujete zásilky malých hodnot koncovým zákazníkům napřímo i ze zemí mimo EU? Organizujete školení, koncerty, veletrhy nebo sportovní akce po celé EU? Pak zbystřete a začněte se připravovat na změny,…

Jaké daňové novinky čekají zaměstnavatele a zaměstnance v roce 2021?

Největší změnou je bezesporu zrušení konceptu superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně a zavedení progresivního zdanění se dvěma sazbami – první 15% a druhou 23% pro příjmy přesahující stanovený limit. Další významnou novinkou je zvýšení daňové…

Do nového roku s „novým“ daňovým řádem

Novela je relativně rozsáhlá a ovlivní život každého daňového poplatníka. Hlavními novinkami jsou rámcové možnosti spojené s využíváním daňové informační schránky, úprava lhůt pro podání daňového přiznání, revize sankčního sytému, zjednodušení…

Novinky v oblasti DPH u nájmu nemovitých věcí

S účinností od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost ustanovení zákona o DPH omezující možnost zdanění pronájmu vybraných nemovitých věcí. Koncem loňského roku vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci, která by měla usnadnit orientaci v…

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).