O krok blíže k efektivnímu řešení sporů při výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění

Před poslance míří vládní návrh zákona týkající se mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v EU. Zákon reaguje na nutnost implementace směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o investičních pobídkách

Nová právní úprava zákona o investičních pobídkách odráží strukturální změny v ekonomice od poslední novelizace, tj. od roku 2015. Přináší hned několik změn, které proces udělení investiční pobídky výrazně ovlivní. Nově se tak například budou…

Sazbový balíček zdaní i „korunové“ dluhopisy

Vláda schválila tzv. sazbový balíček, jehož cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí přibylo především zdanění korunových dluhopisů. Změnila se i navrhovaná úprava zdanění technických rezerv v…

Pozor na kontrolu! Pobídkové společnosti zažívají překvapení v oblasti převodních cen

Správci daně se vedle dlouhodobě ztrátových společností začali systematicky zaměřovat i na kontrolu převodních cen u pobídkových společností s „vyšší“ ziskovostí.

GFŘ připouští volnější výklad přechodných ustanovení k odpočtu na výzkum a vývoj

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k aplikaci přechodného ustanovení daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1. dubna 2019. Dotýká se oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a upravuje způsob aplikace přechodného ustanovení na…

Nový pokyn D-34 a překlad směrnice TP

Finanční správa sjednocuje postupy při stanovení základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky v přeshraničních i tuzemských transakcích.

Dočkáme se upřesnění aspektů DPH u společníků společnosti?

Generální finanční ředitelství se na květnovém a červnovém Koordinačním výboru vyjádřilo k problematice uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení). Příspěvek daňových poradců se zabýval režimem DPH při stanovení konečného podílu…

Jste připraveni na změny v kontrolním hlášení?

V souvislosti s nedávnou novelou zákona o DPH platí od 1. dubna 2019 aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH. Nejvýznamnějších změn doznala část týkající se opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky. Na co si dát pozor při…

TAČR vyhlásil dotační program TREND, projekty přijímá do 11. července

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila 15. května 2019 první veřejnou soutěž programu TREND na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příležitost uspět mají hlavně projekty zaměřené na rozvoj nových…

Daňový řád čekají velké změny

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro…

Novela DPH 2019: stravenky jako poukaz?

V březnových Aktualitách jsme zkoumali, zda stravenky naplňují definici poukazu pro účely DPH. Odpověď na otázku, jak nakládat se stravenkami po implementaci tzv. Vouchers Directive do novelizovaného zákona o DPH, dávají koordinační výbory Komory…

Úskalí Quick fixes: prokazování přepravy a řetězové obchody

O prvních dvou změnách vyplývajících z návrhu novely zákona o DPH 2020 jsme psali v květnových Aktualitách. Významné změny se chystají také v oblasti prokazování přepravy do jiného členského státu a řetězových obchodů. Co konkrétně tyto novinky z…