Úsporný tarif u energií: jak to bude s DPH?

Úsporný tarif pro domácnosti, který vláda připravila v souvislosti s raketově rostoucími cenami energií, bude promítnut do legislativy formou úpravy energetického zákona. Podrobnosti k poskytování příspěvku na úhradu plateb za energie stanoví…

Od července platí nová pravidla pro zdanění zaměstnaneckých automobilů

GFŘ vydalo Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, která je účinná od 1. července 2022. Týká se nepeněžního příjmu zaměstnance ve formě bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem pro…

U zpětného odběru elektrozařízení potvrzena základní sazba DPH

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců ČR dospěl k závěru, že se dosavadní praxe v uplatnění základní sazby DPH na zpětný odběr elektrozařízení a související služby nemění. Příspěvek reagoval na článek,…

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců na zkrácený úvazek

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. února 2023 umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Cílem novely je…

GFŘ vydalo nové informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo nový seznam otázek a odpovědí k oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6), který doplňuje dokument z prosince 2020 a vnáší nové světlo do problematiky…

Daňové priority českého předsednictví Radě EU

V době českého předsednictví se Rada EU bude muset zabývat celou řadou daňových předpisů, které se nacházejí v různých fázích přípravy nebo schvalovacího procesu.

Předčasné ukončení dodávek energie z pohledu DPH

Finanční správa na jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství potvrdila, že kompenzaci smluvních stran z důvodu předčasného ukončení dodávek energie nebo nedodání smluveného množství považuje za…

Zvýšení limitu pro registraci k DPH: hlavní daňové dopady pro podnikatele

S cílem od příštího roku zjednodušit daňové povinnosti pro podnikatele připravila vláda daňové změny. Navrhuje také prodloužit režim mimořádných daňových odpisů, a to pro roky 2022 a 2023.

Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů…

Sněmovna schválila dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Ve snaze zmírnit dopady energetické krize v oblasti cen pohonných hmot předložila vláda novelu zákona o spotřebních daních, díky které se má od 1. června do 30. září 2022 dočasně snížit spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50…

Sněmovna schválila dílčí zrušení silniční daně a podpořila elektromobilitu

V reakci na vysoké ceny pohonných hmot Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který přináší částečné zrušení silniční daně a daňově zvýhodňuje využívání nízkoemisních vozidel.

Mají být převodní ceny součástí agendy výboru pro audit?

Převodní ceny patří k agendě téměř každé střední a velké společnosti. Pokud je auditovaná, měl by se tématem zabývat také „výbor pro audit“. Vzhledem k důsledkům, které špatně nastavené převodní ceny mohou pro organizaci mít, by členové výborů měli…