Zpět na výpis

Konsolidační balíček může negativně ovlivnit DPH u leasingu a přeprodeje aut nad limit

Vládní konsolidační balíček omezuje nárok na odpočet DPH u osobních vozidel kategorie M1 s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč. To se negativně projeví zejména u leasingu osobních automobilů s pořizovací hodnotou nad stanovený limit, a to jak finančního, tak operativního. Další oblastí s negativním dopadem na DPH budou následné přeprodeje těchto použitých vozů. Jedná se pouze o „nedoladění“ navrhované textace, nebo o záměr zákonodárce?

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh vládního konsolidačního balíčku. Druhé čtení by mělo být na programu schůze Sněmovny na začátku září, kdy také budou projednány případné pozměňovací návrhy. 

Úprava omezující výši nároku na odpočet DPH (na úrovni pořizovací ceny 2 mil. Kč) v podstatě kopíruje stejné omezení v oblasti daně z příjmů pro daňově uznatelné odpisy dlouhodobého majetku. V případě daně z příjmů je ale dané omezení explicitně vyjmuto pro poplatníky, kteří tyto vozy poskytují na finanční leasing. V důvodové zprávě vláda argumentuje, že záměrem je omezení pouze konečného uživatele, nikoliv i poskytovatele vozidla na leasing. Není tedy nutné, aby omezení výdajů postihlo oba účastníky leasingové smlouvy. Jak důvodová zpráva dále uvádí, poskytovatel leasingu může automobily poskytovat i koncovým zákazníkům, kteří auto kupují pro svou osobní potřebu, a není záměrem tuto situaci omezovat. V případě operativního leasingu se omezení daňově uznatelných nákladů pro daň z příjmů projeví jen na straně pronajímatele, na straně nájemce již žádná limitace nebude.

Obdobné vynětí leasingových společností z omezení nároku na odpočet DPH návrh novely zákona o DPH neobsahuje. Vzhledem k současnému účetnímu zařazení předmětných vozů do dlouhodobého majetku leasingových společností tak bude docházet ke dvojímu omezení nároku na odpočet DPH na vstupu, a to jak u leasingové společnosti, tak u jejího zákazníka. Také vozy poskytované formou operativního leasingu budou z pohledu DPH (co do pořizovací hodnoty nad 2 mil. Kč) v podstatě podléhat dvojímu zdanění.   

K dalšímu zamyšlení jsou daňové dopady navrhovaného omezení při následném prodeji použitého automobilu za prodejní cenu vyšší než daný limit 2 mil. Kč. Přestože nebyl nárok na odpočet uplatněn z plné pořizovací ceny, bude daní z přidané hodnoty zatížena celá prodejní cena použitého vozidla. 

Věříme, že navrhovaná textace novely zákona o DPH plynoucí z konsolidačního balíčku bude při dalším projednávání ve Sněmovně doladěna tak, aby nebyly popřeny základní principy DPH v oblasti neutrality a nedocházelo ke dvojímu zatížení touto daní.   

Daňové novinky a změny, které přinese konsolidační balíček, shrnujeme zde.