Legislativní novinky z oblasti zaměstnanosti

Přinášíme souhrn nejnovější legislativy z oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Poslanecká sněmovna schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento návrh je nezbytný kvůli opatření tzv. lex covid justice, na základě kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna 2020. Vzhledem k tomuto opatření by neměli zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Návrh novely zákona zajistí zaměstnancům platebně neschopného zaměstnavatele žádat o vyplácení výdělku v podstatě za stejných podmínek jako před účinnosti tzv. lex covid justice. Sněmovna zároveň schválila pozměňovací návrh umožňující Úřadu práce ČR vymáhat dlužnou částku po zaměstnavatelích až tři měsíce po skončení platnosti lex covid justice. Návrh zákona čeká na schválení Senátem a podpis prezidenta. 

Vláda dále schválila návrh MPSV, podle kterého si zaměstnavatelé mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 %) za květen, červen a červenec. Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Současně jsou navrhovány změny spočívají v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronicky a mělo by dojít ke zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ. Tento návrh zákona musí ve stavu legislativní nouze projednat parlament. Tématu se podrobně věnuje tento text

Poslanci také předložili vládě ke schválení novelu zákona o nemocenském pojištění, která navrhuje zrušení povinnosti dokládat potvrzení o zavření školského zařízení za účelem výplaty ošetřovného, pokud došlo k uzavření na základě plošného mimořádného opatření příslušného orgánu, které má působnost na území celé České republiky.  

 

 

 

Sdílet článek