Zpět na výpis

MPSV upustilo od změny definice švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo zásadně změnit definici nelegální práce, aby usnadnilo její postih. Nově neměl být pro posouzení protiprávnosti vztahu rozhodný znak dlouhodobosti. Po tlaku Legislativní rady vlády i široké veřejnosti ale resort změněnou definici z návrhu novely zákona vypustil.

Současný zákon o zaměstnanosti definuje nelegální zaměstnávání tak, že se jedná o závislou práci, která je vykonávána fyzickou osobou mimo pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Závislou prací se podle zákoníku práce rozumí práce, která je vykonávána: 

  • ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
  • jménem zaměstnavatele,
  • podle pokynů zaměstnavatele a
  • zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Další definiční znak závislé práce dovodily soudy – pro závěr o protiprávnosti zaměstnání je třeba ještě prokázat, že vztah má dlouhodobý charakter. Prokázat naplnění znaku dlouhodobosti však bývá pro Státní úřad inspekce práce v mnoha případech velice obtížné. MPSV tak chtělo změnou zákona důkazní pozici kontrolních orgánů usnadnit.

Legislativní rada vlády jakožto poradní orgán vlády ve věcech přijímání zákonů se ale se zákonností návrhu neztotožnila. Ve stanovisku k novele uvedla, že předkládaná změna by nedůvodně rozšířila definici švarcsystému i na ty činnosti, které závislou prací nejsou a kde není dán legitimní důvod takové činnosti zakazovat nebo omezovat. Nová definice nelegální práce by byla chybná i s ohledem na to, že požadavek dlouhodobosti vztahu lze výkladem dovodit z definičního znaku nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. 

Legislativní rada také kritizovala cíl změny – tedy usnadnění pozice inspekce práce. Přiléhavě konstatovala, že důkazní nouzi kontrolních orgánů nelze řešit úpravou předpisů. V návaznosti na toto stanovisko se proto MPSV rozhodlo ponechat stávající definici nelegální práce, tj. švarcsystému, v dosavadním znění. 

Státní úřad inspekce práce hodlá přes výše uvedený vývoj pokračovat v přísném postihování nelegální práce. Nadále je totiž spolupráce tzv. „na IČO“ dnes v mnoha oborech běžným standardem. Případné problematické vztahy doporučujeme důkladně posoudit a smluvní dokumentaci, ale i podmínky praktické spolupráce upravit tak, aby se minimalizovalo riziko posouzení vztahu jako švarcsystému. Zaměstnavateli totiž za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání hrozí pokuta až 10 milionů korun.