Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému.…

Může se jednat o švarcsystém, když je smlouva o dílo uzavřena mezi právnickými osobami? NSS podal jasný výklad

Nejvyšší správní soud nedávno vydal další rozsudek týkající se švarcsystému i zastřeného zprostředkování zaměstnání. Pro posouzení, zda se jedná o vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, je podle něj rozhodující hlavně to, jak…

Švarcsystém v centru pozornosti: Pozor na rizikové nastavení vztahů

Švarcsystém, tedy zaměstnávání na základě obchodněprávní smlouvy, kdy ale tyto osoby vykonávají pro svého „zaměstnavatele“ závislou práci, je v České republice stále rozšířeným fenoménem. Závislou práci lze ale legálně vykonávat pouze v…

NSS posvětil milionovou pokutu za švarcsystém

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku z června tohoto roku znovu zabýval problematikou tzv. švarcsystému. Shledal, že milionovou pokutu za umožnění výkonu nelegální práce uložila inspekce práce oprávněně. Rozhodnutí by mělo být varováním zejména…

Kde jsou hranice daňového postihu „švarcsystému“?

V posledních letech Nejvyšší správní soud několikrát judikoval ve prospěch přísnějšího zdanění příjmů pocházejících z činností vykonávaných osobami samostatně výdělečně činnými v tzv. „švarcsystému“. V rozhodnutí z února 2018 nicméně poněkud…

Úskalí outsourcingu: švarcsystém i agenturní zaměstnávání

V souvislosti s ekonomickým růstem stoupá poptávka po zaměstnancích, kteří se postupně stávají nedostatkovým zbožím. Nouze o zaměstnance se dá částečně řešit outsourcingem některých činností. Tento přístup má však řadu úskalí, mezi něž patří…