Z judikatury
20. 2. 2018

Nárok OSVČ na placenou dovolenou?

Evropský soudní dvůr poskytl pozitivní odpověď na otázku britských soudů, zda má OSVČ nárok na placenou dovolenou obdobně jako zaměstnanec v případech, kdy vztah naplňuje fakticky znaky zaměstnání. Soud rozhodnutím vzkázal, že pracovníci mají nárok na čtyři týdny dovolené ve světle evropského práva. OSVČ v České republice by se však neměly příliš radovat s ohledem na problematiku švarcsystému, který je nelegální.

Martin Hrdlík
Laura Bernášková

V řízení u SDEU se pan King domáhal rozhodnutí předběžné otázky, zda má jako OSVČ právo na proplacení dovolené před odchodem do důchodu. Dovolenou za období let 1999 až 2012 nemohl uplatnit, protože mu to spolupracující společnost neumožnila. Pan King pracoval sice jako kontraktor dlouhodobě placený provizí za obchody zprostředkované výrobci oken a dveří, avšak fakticky vztah se spolupracující společností naplňoval znaky zaměstnání. Soud se v rozhodnutí jasně vyslovil, že je povinností společnosti jako zaměstnavatele znát své povinnosti a dovolenou panu Kingovi přiznal. Neuznal omyl zaměstnavatele, který se bránil tím, že jde o OSVČ. SDEU tak svým způsobem navázal na rozhodnutí britských národních soudů, které v nedávné době přiznaly zaměstnanecká práva například řidičům platformy Uber.

Důležitým aspektem pro posouzení nároku na placenou dovolenou OSVČ je povaha práce, kterou pracovník vykonává. V tomto případě pan King naplňoval, nahlíženo ve světle českého práva, znaky typické pro švarcsystém. Mezi ně patří například vztah závislé práce, pravidelné odměňování, vztah nadřízenosti a podřízenosti, pravidelná pracovní doba a úzká specializace.

V českém prostředí zákoník práce neumožňuje nahradit pracovní smlouvu formou obchodní spolupráce tak, aby zaměstnavatelé šetřili na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění a měli nižší daňovou zátěž. Ze strany inspektorátu práce a finančních úřadů za takové jednání hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty. Souvisejícím problémem prokázaného švarcsystému je i dopad na OSVČ, kterým rovněž hrozí sankce ze strany inspektorátu práce. S ohledem na obcházení zákona, tak OSVČ nejenže obecně nemají nárok na dovolenou ani náhradu mzdy, ale měly by vždy důsledně vyhodnotit skutečnou povahu své práce.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign