Zpět na výpis

Nová povinnost poskytování informací o službách v oblasti cestovního ruchu

V rámci opatření reagujících na následky pandemie koronaviru SARS CoV-2 přijali zákonodárci novelu zákona, která zavedla povinnost zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu (typicky Airbnb a podobné platformy) poskytovat živnostenskému úřadu informace o těchto službách.

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zavádí povinnost online zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu na výzvu obecního živnostenského úřadu poskytnout informace o zprostředkovaných službách, a to včetně typu a rozsahu zprostředkovaných služeb a identifikace osob, které zprostředkované služby zákazníkům poskytly.  

Tato povinnost dopadá na všechny provozovatele online platforem, které zprostředkovávají služby cestovního ruchu, tedy nejen krátkodobé ubytování, ale také například dopravní služby nebo nájmy dopravních prostředků. Provozovatelé online platforem nemusí úřadu informace poskytovat automaticky, ale až na výzvu obecního živnostenského úřadu. Novela předpokládá, že živnostenský úřad získané informace následně poskytne dalším orgánům veřejné moci.   

Cílem novely je umožnit veřejnoprávní kontrolu provozování výdělečné činnosti prostřednictvím internetových platforem, která je nyní z důvodu nedostatku informací a anonymity poskytovatelů služeb značně komplikovaná. Stejná míra kontroly těchto subjektů ve srovnání s „klasickými“ podnikateli by měla přispět také k narovnání tržního prostředí.  

Deklarované důvody pro přijetí novely jsou jak daňové, tak bezpečnostní. Do budoucna lze očekávat, že stát bude důrazněji vynucovat dodržování daňových i jiných veřejnoprávních povinností ze strany poskytovatelů ubytovacích služeb, dále služeb sdílení automobilů, přepravy osob a jiných služeb zprostředkovávaných online nebo přes mobilní aplikace. Většina online platforem je provozována zahraničními entitami. Je otázkou, jak úspěšné bude vymáhání povinností vůči nim, případně ukládání sankcí za jejich porušení.