Z judikatury
15. 3. 2018

„Nová“ pravidla pro ručení za DPH dle NSS

Nejvyšší správní soud (NSS) upřesňuje podmínky pro ručení příjemce zdanitelného plnění za DPH neodvedenou dodavatelem. Samotná platba na zahraniční účet nemůže automaticky založit ručitelský závazek.

Viktor Dušek
Jana Fuksová

Krajský soud v Ostravě v minulosti spatřoval v ručení při úhradě na zahraniční účet rozpor s právem EU. Dlouho očekávaný rozsudek NSS toto sice odmítl, upřesnil však výklad podmínek pro ručení tak, aby byly v souladu s požadavky evropské judikatury. Soud zdůraznil, že při aplikaci zákonů je nutno vedle jazykového výkladu přihlédnout rovněž k jejich smyslu a účelu a dát přednost eurokonformnímu výkladu. 

NSS připomíná, že platba na zahraniční účet je naprosto legální a v řadě případů není nikterak neobvyklá. V rámci EU je navíc chráněna zásadou volného pohybu kapitálu. Úhrada do zahraničí tak nemůže automaticky založit ručitelský vztah, byť by k tomu výkladu doslovné znění zákona mohlo svádět. K samotné platbě musí přistoupit ještě okolnost, že plátce věděl či mohl vědět, že záměrem platby mimo tuzemsko je právě nezaplacení daně. Zapomínat nelze ani na podmínky daňového řádu. Primárním dlužníkem daně je stále dodavatel, je proto nezbytné, aby vymáhání na něm bylo prokazatelně bezvýsledné. 

Splnění podmínek pro ručení je přitom povinen prokazovat správce daně. Na tom nemění nic ani skutečnost, že plátce DPH může riziko spojené s ručením eliminovat zvláštním způsobem zajištění daně, tj. odvedením DPH z faktury přímo na účet správce daně dodavatele. Tento postup může způsobit jisté komplikace v rovině obchodních vztahů. Na závěr soud apeluje, že veřejný zájem ve výběru daní nelze omezovat pouze na příjmovou stránku rozpočtu, klíčové je daně vybrat spravedlivě především od těch, které daňová povinnost stíhá primárně. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign