Právo
7. 5. 2019

Nové evropské nařízení o prospektu: více povinností pro emitenty, nebo uvolnění pravidel?

Jaké hlavní změny v oblasti zveřejňování informací o cenných papírech přinese nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129? Nařízení bude přímo použitelné od 21. července tohoto roku. Dopadnou na emitenty cenných papírů pouze další povinnosti, nebo dojde i k uvolnění doposud velmi přísných pravidel?

Iva Baranová
Pavel Martiník

Jako první významnou změnu vnímáme zkrácení shrnutí prospektu, a to ze současných maximálně patnácti stran stanovených evropskou legislativou na sedm. Informace obsažené ve shrnutí prospektu by tak měly být stručnější a zejména pro retailové investory i srozumitelnější. Nařízení totiž výslovně stanovuje, že shrnutí prospektu musí být sestaveno tak, aby se „snadno četlo“, a nesmí obsahovat technické pojmy.

Úlevu pro emitenty by měl představovat zjednodušený režim pro zpřístupňování informací pro sekundární emise. Podrobnosti týkající se sekundárních prospektů měly být stanoveny v lednu tohoto roku. Komise nicméně předpokládané prováděcí nařízení dosud oficiálně nepublikovala a momentálně se očekává interní vypořádání připomínek v červnu tohoto roku. Bližší podmínky tohoto zajímavého instrumentu tak prozatím nejsou známy.

Alternativou pro menší emitenty oproti standardnímu prospektu bude „unijní prospekt pro růst“. Ten budou moci využít nejen malé a střední podniky, ale i další emitenti vymezení v nařízení. Obdobně jako v případě zjednodušených sekundárních prospektů měly být podrobnosti známy v lednu, příslušný prováděcí předpis ale zatím nevyšel. 

Nařízení počítá také se zjednodušením pro emitenty, kteří cenné papíry veřejnosti nabízejí často. Pro ty bude zaveden univerzální registrační dokument obsahující informace o emitentovi. Dokument může být vyhotoven pouze jednou za účetní období emitenta, přičemž emitent bude po jeho schválení regulátorem předkládat k posouzení pouze popis cenných papírů a zmíněné shrnutí prospektu. Pokud bude registrační dokument schválen ve dvou účetních obdobích za sebou, emitent jej následně bude předkládat orgánu dohledu k založení už bez předchozího schválení.

V oblasti prospektů se očekává také zapojení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), který by měl každoročně uveřejnit zprávu se statistikami o prospektech. Tato zpráva, obsahující kromě statistických údajů také analýzy, může pro emitenty představovat zajímavé shrnutí informací o způsobech zveřejňování informací napříč Evropskou unií.

Nařízení o prospektu reflektuje potřeby tohoto segmentu kapitálového trhu a přináší zlepšení pro emitenty i uživatelsky příjemnější prostředí pro investory. Až praxe nicméně ukáže, jakým způsobem se budou nové instituty využívat. 

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign