Banka bez povinnosti přijímat vklady?

S účinností od poloviny příštího roku dojde k významným koncepčním změnám zákona o bankách a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Úprava dohledu nad skupinami investičních podniků (obchodníků s cennými

Ústavní soud se zabýval kurzy u pořízení cenných papírů

Až k Ústavnímu soudu (ÚS) doputovala stížnost poplatníka ohledně přepočítání pořizovací ceny cenných papírů v případě, kdy k jejich prodeji dochází v jiném zdaňovacím období, než byly pořízeny. ÚS potvrdil správnost použitých výkladových metod…

Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými …

Překvapivé rozhodnutí NSS v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů fyzickými osobami

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k tomu, jak má fyzická osoba postupovat v případě určení daňového základu při prodeji cenných papírů v cizí měně (2 Afs. 4/2019 -38). Jeho závěr zní: zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob…

Nové evropské nařízení o prospektu: více povinností pro emitenty, nebo uvolnění pravidel?

Jaké hlavní změny v oblasti zveřejňování informací o cenných papírech přinese nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129? Nařízení bude přímo použitelné od 21. července tohoto roku. Dopadnou na emitenty cenných papírů pouze další…