Novela občanského zákoníku ruší předkupní právo

V dubnu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku, která může významně zvýšit likviditu bytových jednotek. Byť se v souvislosti s pandemií COVID-19 očekává propad cen nemovitostí, pro investory a vlastníky nemovitostí může mít novela pozitivní přínos. Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí se totiž s účinností od července 2020 téměř kompletně ruší a úprava se vrací do stavu, který platil v letech 2014 až 2018.

V lednu 2018 vrátil zákonodárce do českého právního řádu staronový institut předkupního práva k nemovitostem ve spoluvlastnictví. Pokud chcete dnes prodat svůj podíl na nemovitostech ve spoluvlastnictví, musíte jej nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům k odkupu. Negativně se to dotýká prodejů bytových jednotek, s nimiž se zamýšlí převést i některé části společných prostor – typicky jde o garážová stání, sklepní kóje, společné areálové komunikace nebo předzahrádky. 

Při prodeji bytových jednotek zmíněná povinnost často výrazně zpomaluje a komplikuje zamýšlenou transakci. Navíc pokud některý (nebo i více) ze spoluvlastníků o nabízený podíl na nebytovém prostoru projeví zájem, může se cena prodávané jednotky snížit. 

O novele, která měla být původně účinná od ledna 2020, jsme informovali už před rokem. Přestože se účinnost posunula o půl roku, nic se nemění na skutečnosti, že novela bude pro realitní trh přínosná a  má potenciál se stát účinným protikrizovým opatřením. Může totiž výrazně urychlit převody bytových jednotek a s nimi souvisejících podílů na společných prostorách a pomoci vlastníkům, kteří budou chtít své nemovitosti i v souvislosti s pandemií co nejlépe a nejrychleji prodat.

Zrušení předkupního práva se ale nedotkne pouze převodů bytových jednotek. Vlivem pozměňovacích návrhů nebudou od července 2020 převody spoluvlastnických podílů zatíženy předkupním právem ani ve vztahu k jiným nemovitostem. Výjimku tvoří převod podílu ve spoluvlastnictví založeného děděním, ledaže spoluvlastník převádí podíl jinému spoluvlastníku nebo v rámci rodiny. V takovém případě bude třeba v době šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví nabídnout podíl k odkupu nejprve ostatním spoluvlastníkům. Předkupní právo je dále nutné dodržet také při prodejích uskutečněných před účinností novely. 
 

 

Sdílet článek