Novela zákona o bankách

Implementace CRR II a CRD V nabrala zpoždění. Novela přináší změny v odpovědnosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a nová oprávnění České národní banky. Finanční instituce se musí připravit na nulovou legisvakanční lhůtu.

Už dříve jsme informovali o návrhu zákona z pera ministerstva financí, kterým mají být implementovány evropské předpisy týkající se obezřetnostních požadavků dopadající zejména na bankovní sektor. Parlament nestihl novelu schválit v původně očekávaném termínu a po vrácení Senátem o ní bude znovu rozhodovat Poslanecká sněmovna. 

Banky se novelizovaným zněním zákona o bankách měly původně řídit od konce roku 2020, respektive od poloviny roku 2021. S ohledem na legislativní průtahy však novela nabyde účinnosti pravděpodobně dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Doporučujeme proto podrobně sledovat vývoj legislativního procesu. 

Jednou z podstatných novinek, které novela přináší, je zrušení principu odpovědné banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry. Změna souvisí s plněním obezřetnostních povinností finančních holdingových osob na konsolidovaném základě, pokud byly ovládajícími osobami těchto finančních institucí. V souladu s novelou již za plnění povinností napříč celou skupinou neponesou odpovědnost finanční instituce. Nově budou některé finanční holdingové osoby spadat do přímé působnosti orgánů dohledu. 

Dílčí změnou je také přesunutí komplexní úpravy okruhu společností, které jsou součástí konsolidačního celku, v rámci skupiny. Ta se již s účinností CRR II, tedy od konce června 2021, řídí evropským nařízením, nikoliv dosud účinnou úpravou v jednotlivých tuzemských sektorových zákonech. Dokud novela zákona o bankách nenabyde účinnosti, je potřeba na tuto duplicitní úpravu dávat pozor. 

Finanční instituce budou mít nově povinnost evidovat úvěry, které poskytnou členům statutárního orgánu, dozorčí rady, případně správní rady a jejich spřízněným osobám. 

Nová pravomoc ve vztahu k auditorům přibyde České národní bance. Ta bude oprávněna požadovat, aby banka vyměnila auditora, který nesplní povinnost informovat Českou národní banku o určitých negativních zjištěních při výkonu auditu. 

Pokud si nejste jisti, zda jste plně v souladu s novou právní úpravou, případně s aktuálními požadavky České národní banky, naši odborníci na regulatoriku Vám rádi pomohou. 

Sdílet článek