Zpět na výpis

Nový spořící produkt na stáří: Jaké jsou možnosti pro dlouhodobé investování

Vláda bude jednat o dlouho připravované novele v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Mění především zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zavádí nový produkt spoření na stáří s názvem dlouhodobý investiční produkt, který byl dosud známý pod názvem účet dlouhodobých investic nebo investiční penzijní produkt. Návrh obsahuje také úpravu tzv. alternativního účastnického fondu, zvýšení spodní i horní hranice pro získání státního příspěvku při investicích do penzijních fondů či úpravu dluhopisů. Účinnosti by měla novela nabýt 1. ledna 2024.

Dlouhodobý investiční produkt

V rámci III. penzijního pilíře bude nově možné investovat prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu. Tento produkt zabezpečení na stáří umožní další zhodnocení peněz prostřednictvím státem podporovaných investic.

Jelikož se bude jednat o produkt investičního typu, bude možné investovat do aktiv, která mohou nabídnout potenciálně vyšší zhodnocení, byť s tím bude spojeno i vyšší riziko znehodnocení investic. Bude zde možné nakupovat např. akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu nebo v zahraničním investičním fondu či deriváty jako zajišťovací nástroj. 

Dlouhodobý investiční produkt budou moci poskytovat jen banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy nebo obdobné zahraniční entity oprávněné poskytovat služby na území ČR.

Tento produkt bude podporován daňově za splnění obdobných podmínek jako v případě životního pojištění nebo stávajících produktů III. penzijního pilíře. O výši maximální částky pro snížení základu daně na straně zaměstnance a osvobození příspěvku zaměstnavatele informujeme zde.

 

Alternativní účastnický fond

Vedle dlouhodobého investičního produktu přináší novela změny v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Navrhuje zavést nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, tzv. alternativní účastnický fond. U tohoto fondu mají být poplatková politika i investiční strategie nastaveny oproti stávajícím účastnickým fondům volněji. To by mělo penzijním společnostem umožnit investovat dynamičtěji a dosáhnout pro účastníky vyššího zhodnocení.

Zároveň nebude omezen okruh aktiv, do nichž může alternativní účastnický fond investovat, ani nebudou stanoveny žádné investiční limity.


Změny výše státního příspěvku v penzijních fondech

S cílem motivovat k navýšení příspěvků účastníků zvyšuje novela při investicích do penzijních fondů spodní i horní hranici pro získání státního příspěvku. Spodní hranice příspěvku, při které vzniká nárok na státní příspěvek, se má zvýšit ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně a horní hranice příspěvku ze současných 1 000 Kč na 1 700 Kč měsíčně.

Dále je zde návrh nastavit výši státního příspěvku lineárně, a to ve výši 20 % příspěvku účastníka.
Poslední výrazná změna v poskytování státního příspěvku se týká osob, které mají při investování do penzijních fondů nárok na státní příspěvek. Podle návrhu tento příspěvek nebudou dostávat lidé, jimž byl již přiznán starobní důchod a osoby starší 65 let.