Z judikatury
16. 2. 2018

NSS: Daňovou kontrolu může zahájit kterýkoli finanční úřad

Novela zákona o finanční správě v roce 2016 přiznala finančním úřadům celostátní působnost ve dvou oblastech. První je vyhledávací činnost při správě daní a druhou kontrolní postupy daňových orgánů, mezi které patří právě i daňová kontrola.

Veronika Červenková
Karolína Tomsová

Před Nejvyšší správní soud (NSS) se dostal případ společnosti sídlící v Praze, u které se pokoušel zahájit daňovou kontrolu Finanční úřad pro Kraj Vysočina. Tomu se společnost bránila postupně až žalobou podanou u krajského soudu. 

Společnost zastávala názor, že její daně může kontrolovat jen ten finanční úřad, do jehož „obvodu“ podle umístění svého sídla spadá. Dále také namítala, že pokud by finanční úřady měly celostátní působnost, mohla by nastat situace, kdy u jednoho daňového subjektu povede daňovou kontrolu najednou neomezené množství finančních úřadů. Podobnou „šikanu“ ze strany finanční správy označila za nepřípustnou.

NSS však žalobkyni za pravdu nedal. Upozornil na rozdíl mezi obecnou úpravou obsaženou v daňovém řádu a takzvanou vybranou působností, kterou zavedla novela zákona o finanční správě v roce 2016. Tato úprava finančním úřadům přiznává celostátní působnost ve dvou oblastech. První je vyhledávací činnost při správě daní a druhou kontrolní postupy daňových orgánů, mezi které patří právě i daňová kontrola.

NSS se věnoval také otázce současného vedení několika daňových kontrol se stejným předmětem vícero finančními úřady u jednoho daňového subjektu. V této souvislosti poukázal na to, že taková situace je ze zákona vyloučena. Ač tedy může daňovou kontrolu zahájit jakýkoli finanční úřad z celé republiky, není třeba se obávat, že by daňové subjekty mohly být ze strany finanční správy terorizovány nezadržitelnou smrští daňových kontrol. To vylučuje zásada vstřícnosti a slušnosti.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign