Z judikatury
13. 12. 2017

NSS potvrdil správnost „tuzemské kontroly bez hranic kraje“

Finanční správa v poslední době stále častěji koncentruje související daňové kontroly k jednomu správci daně. Institut tzv. delegace přináší finančním úřadům značné zjednodušení práce. Pro daňový subjekt to však může znamenat, že jeho daňovou povinnost bude kontrolovat finanční úřad z druhého konce republiky. Do jaké míry je tento přístup v souladu s daňovým řádem? V nedávném rozsudku se touto otázkou zabýval Nejvyšší správní soud (NSS).

Jana Fuksová
Veronika Červenková

Při tzv. tuzemské multiúzemní kontrole jeden správce daně prověřuje související transakce u různých poplatníků bez ohledu na místní příslušnost. Typicky se s tímto postupem můžeme setkat při přezkumu řetězce transakcí na straně dodavatele i odběratele, při rozkrývání komplexních podvodných řetězců nebo u paralelní kontroly převodních cen ve skupině. V případě, který nedávno posuzoval NSS, prováděl Finanční úřad v Pardubicích daňovou kontrolu u plátce DPH, ačkoliv k ní nebyl územně příslušný. Důvodem bylo podezření na zapojení do podvodného řetězce, který úřad již rozkrýval v rámci jiných řízení.

Správní soudy v obou instancích tento postup posvětily s odkazem na hospodárnost a efektivitu daňového řízení. Dle jejich názoru lze jedině multiúzemní kontrolou získat komplexní přehled o vazbách v rámci řetězce a zvýšit tak šanci na rozkrytí podvodu. Soudy zdůraznily, že by bylo složité předávat informace získané jednotlivými místně příslušnými správci daně. Některé úkony, typicky výslechy svědků, by se navíc musely opakovat. Tím by vznikaly další neúčelné náklady. Správní soudy tak potvrdily praxi finančních úřadů, s níž se u klientů setkáváme stále častěji.

Výše uvedený případ dokládá celkový trend, kdy se finanční správa snaží o efektivnější rozložení nejen daňových kontrol mezi správce daně napříč republikou. První vlaštovkou této snahy byl přesun místní příslušnosti z formálního sídla do místa skutečného výkonu činnosti obchodní společnosti.

Specializovaný finanční úřad zároveň před časem deklaroval svůj záměr vytvořit sektorově zaměřená územní pracoviště napříč republikou. Časům daňových kontrol v Praze jednou za sto let tak již nejspíš definitivně odzvonilo.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign