NSS: Technické zhodnocení a realizace reklamy opět na pořadu dne

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku znovu posuzoval opravu versus technické zhodnocení a uplatnění souvisejících odpisů správcem daně v průběhu daňové kontroly. Dále se vyjádřil ke způsobu prokázání realizace reklamy a přiměřenosti její ceny. Nejde zdaleka o první rozsudek v této oblasti, z jeho znění jsou však jasně patrné prověřovací postupy správce daně, stejně jako požadavky soudů na prokázání reklamy jako daňově uznatelného nákladu.

NSS se zabýval situací, kdy správce daně označil uplatněné náklady na opravu lyžařského vleku jako daňově neuznatelné, protože se dle jeho názoru jednalo o technické zhodnocení. NSS v této souvislosti shrnul, že ustanovení zákona o daních z příjmů definující nedaňové náklady (§ 25) má přednost před užitím § 24, který vymezuje náklady daňové. Náklady vyjmenované v § 25 zákona tedy nelze uznat jako daňové, i kdyby byly vynaloženy za účelem dosažení zdanitelných příjmů. Z případu tak jasně vyplývá, že i uvedení majetku do stavu souladného s požadavky prováděcích předpisů může být technickým zhodnocením, a tím i nedaňovým nákladem. Pokud by daňový subjekt chtěl v rámci daňové kontroly uplatnit daňové odpisy technického zhodnocení, měl by tento požadavek aktivně vznést v rámci daňové kontroly či podat po jejím ukončení dodatečné daňové přiznání.

Soud také posuzoval prokázání realizace reklamy v podobě reklamních bannerů s logem daňového subjektu na fotbalovém stadionu během zápasů. Faktury předložené daňovým subjektem, získaná ústní vyjádření třetích osob a písemná potvrzení od fotbalového klubu shledal správce daně jako nedostatečné. Dále soud posuzoval fotografie a videozáznamy získané od fotbalového klubu. Ze šestnácti zápasů na záznamu, který správce daně zhlédl, viděl dané reklamní bannery pouze při dvou z nich. Argumentaci, že některé fotografie byly pořízeny před zahájením zápasu, stejně jako to, že bannery byly umístěny mimo dosah kamer, neshledal NSS jako odůvodněnou. I přes existenci perfektních účetních dokladů a výslechy svědků soud neuznal důkazy za dostatečné a prohlásil náklady za nedaňové. Je zřejmé, že se nároky v této oblasti neustále zvyšují, a proto je důležité případnou (foto)dokumentaci nepodcenit.

Správce daně také posuzoval cenu nakoupených reklamních služeb a porovnával ji s cenami za obdobné reklamní služby, které fotbalový klub sjednal s jinými subjekty. I když jde o informace, které daňový subjekt často nemá k dispozici, správce daně právě tyto informace šetří, což NSS označil za správný postup.

Sdílet článek