Omezení činnosti pracovišť ministerstva vnitra v době pandemie

Činnost pracovišť ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a odboru cizinecké policie, se mění podle vyvíjející se situace v důsledku pandemie koronaviru. Na pracoviště OAMP se mohli osobně dostavit pouze předem objednaní klienti s neodkladnými úkony, které vyžadovaly osobní účast cizince. S platností od 30. listopadu 2020 budou mít cizinci možnost sjednat si termín pro návštěvu pracovišť OAMP už ke všem úkonům, ale prioritu a přednostní odbavení budou mít i nadále neodkladné úkony vyžadující osobní účast.

K neodkladným úkonům patří například zpracování biometrických údajů, výdej nových pobytových oprávnění nebo vydání překlenovacího štítku. Překlenovací štítek cizinci umožňuje v nezbytných případech vycestovat do zahraničí a vrátit se zpět do Česka bez platné pobytové karty (karty, jejíž platnost skončila a řízení o jejím prodloužení dosud nebylo ukončeno). Štítek se vyznačuje do cestovního dokladu formou víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti max. 120 dnů, a to obvykle na počkání. V současné situaci je nutné předložit jízdenku nebo letenku, která osvědčí neodkladnost požadavku o vydání tohoto štítku. 

Mezi neodkladné úkony patří i odpovědi na výzvy správních orgánů k odstranění vad žádosti nebo doložení dodatečných dokumentů. Obdrží-li cizinec výzvu, aby se osobně dostavil na OAMP, umožňují mu úřady objednat se na příslušné pracoviště, případně stále nabízí možnost zaslat žádost o prodloužení dané lhůty. Pokud se cizinec kvůli opatřením proti šíření onemocnění COVID-19 nenachází na území ČR, je nutné o prodloužení lhůty požádat a cizincovu absenci dostatečně odůvodnit. 

Zásadním neodkladným úkonem a povinností cizince je i jeho registrace po příjezdu do ČR na pracovišti cizinecké policie. Ta je kvůli stávajícím opatřením podmíněna negativním výsledkem RT-PCR testu. Cizinec je povinen dostavit se na pracoviště cizinecké policie k registraci do tří dnů od příjezdu do ČR. Pokud podle nového cestovatelského semaforu přijíždí ze země, která je označena jako riziková (červená), je jeho povinností podstoupit RT-PCR test a do obdržení výsledků se izolovat v domácí karanténě. Lhůta pro registraci se tak nyní počítá od obdržení negativního výsledku testu, nikoliv samotného příjezdu. V případě pozitivního výsledku testu je cizinec povinen zůstat v domácí izolaci a následovat pokyny krajské hygienické stanice. Do obdržení negativního výsledku testu se jeho lhůta pro registraci prodlužuje. K povinné registraci je nutné zároveň předložit potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře, tj. předložení QR kódu, který cizinec obdrží e-mailem.  

Nová vládní opatření omezila i agendu náběru žádostí o pobytová povolení. V momentální situaci je nezbytné se osobně dostavit na OAMP pouze pro podání žádostí, u kterých zákon explicitně vyžaduje osobní účast cizince, např. první podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR navazujícímu na dlouhodobé vízum, žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území ČR, žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. 

Všechny žádosti o prodloužení pobytových oprávnění cizinců, kteří již pobývali na území ČR, je možné zaslat poštou na příslušné pracoviště OAMP. Rovněž hlášení veškerých změn (změna adresy, změna cestovního dokladu atp.) je doporučováno zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Zákonná lhůta pro hlášení změny údajů nebo podání žádosti o prodloužení zůstává stejná a nadále se řídí příslušnou legislativou.  

Bez předchozího objednání bude přístup na pracoviště OAMP od 30. listopadu umožněn pro potřeby vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta k vycestování či převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou, dále pak na vyzvání správního orgánu nebo za účelem vydání překlenovacího štítku, pokud hrozí prodlení z důvodu prokázaného cizincem (např. neodkladná cesta do země původu z rodinných důvodů). 

Ministerstvo vnitra průběžně zveřejňuje důležité informace na svých webových stránkách. Specifické dotazy lze také ověřit na infolince OAMP během úředních hodin. 

Sdílet článek