OPPIK: Poslední vlna výzev i pro velké podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro rok 2020. Půjde o poslední výzvy ve stávajícím programovém období a zájemci se tak mohou těšit na široký výběr dotačních programů. Žádat budou moci i velké podniky. Mezi nejzajímavější budou patřit výzvy v programech Potenciál, Aplikace, Inovace, Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie.

Výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě

Program Potenciál podporující zakládání nebo rozvoj výzkumně-vývojových center by měl být vyhlášen 21. srpna 2020 s celkovou alokací jedné miliardy Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 4. září do 23. listopadu 2020.

Program Aplikace přináší podporu provozních nákladů vynaložených na řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Vyhlášení výzvy se očekává 1. září 2020 a celková alokace je dvě a půl miliardy Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 14. září do 15. prosince 2020.

Program Inovace směřující na podporu inovačních aktivit ve výrobě navazující na dříve ukončený výzkum a vývoj přinese celkovou alokaci dvě a půl miliardy Kč a bude vyhlášen 29. září 2020. Žádosti se budou přijímat od 15. října 2020 do 29. ledna 2021.

Pro velké podniky nadále platí, že pokud se chtějí účastnit programů v rámci OPPIK, musí počítat se splněním následujících intervencí:

  • Kód intervence 065 – projekt bude mít významný pozitivní dopad na životní prostředí, bude zaměřen na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.
  • Kód intervence 063 – velký podnik bude přímo spolupracovat s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

V programu Potenciál musí velký podnik splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Ve výzvě Inovace není možnost výběru – projekt předložený velkým podnikem musí splňovat kód intervence 065. Naopak v programu Aplikace bylo v minulosti možné podat žádost i bez prokázání splnění jedné z intervencí (s nižší maximální částkou dotace na projekt), přičemž současný harmonogram takovéto nastavení podmínek zatím potvrzuje. 

Vedle plánovaných dotací na podporu výzkumně-vývojových aktivit v programech OPPIK bude 29. dubna 2020 vyhlášena také veřejná soutěž v programu TREND (podprogram 1 – Technologičtí lídři) pod Technologickou agenturou ČR, která má pomoci průmyslovému výzkumu a experimentálnímu vývoji. Podpora se bude vztahovat na provozní náklady (osobní náklady, nájemné, energie a další).

Úspory energie a nízkouhlíkové technologie

Další výzvy v programu OPPIK očekávané v roce 2020 budou směřovat do oblasti energeticky úsporných opatření. V září by měly být vyhlášeny výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie, konkrétně se zaměřením na Elektromobilitu, Akumulaci energie a Druhotné suroviny. Příjem žádostí bude probíhat od 11. (resp. 14.) září do 25. listopadu (resp. 21. prosince) 2020.

Posledním zajímavým programem otevřeným i pro velké podniky v rámci OPPIK jsou Úspory energie podporující snižování energetické náročnosti v podnicích (například zateplování budov, výměnu osvětlení, systémy měření a regulace). Aktuálně v tomto programu běží příjem žádostí do 29. května 2020. Avizovaná je nicméně ještě jedna výzva s plánovanou alokací dvě miliardy Kč, jejíž vyhlášení bude záviset zejména na výši nevyčerpaných finančních prostředků.

Pro všechny výzvy platí, že podrobnější informace k jednotlivým podmínkám se dozvíme až po jejich vyhlášení.

Současně s ohledem na aktuální situaci v souvislosti se šířením nového koronaviru MPO řeší další nastavení výzev, prodlužování termínů a možnou realokaci finančních prostředků z evropských operačních programů. Není proto vyloučeno, že uváděné podmínky a další parametry doznají změn.

Vedle prostředků z dotačních programů vláda současně nabízí řadu dalších opatření a podpor pro podnikatele. Situaci nadále sledujeme. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet článek