Z judikatury
2. 4. 2019

Plný nárok na odpočet DPH u pobočky banky

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C – 165/17 Morgan Stanley & Co International rozhodl, jak posuzovat nárok na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou banky. Jednalo se o případ, kdy jsou plnění použita i pro uskutečňování osvobozených plnění zřizovatelem.

Martin Krapinec
Dominik Kovář

Pobočka investiční banky ve Francii přijímala plnění určená jak pro vlastní potřebu, tak pro potřeby zřizovatele ve Velké Británii. Využila možnost volby a rozhodla se, že služby poskytované klientům bude zdaňovat ve Francii, tak jak jí to umožňoval tamní zákon. Na druhé straně byly služby poskytované ústředím ve Velké Británii osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet.

Francouzská pobočka uplatnila plný nárok na odpočet DPH z daných plnění. Předpokládala, že částečně poskytuje zdanitelné plnění svým zákazníkům a z části plnění s nárokem na odpočet daně vůči svému zřizovateli. Francouzský správce daně však zamítl nárok na odpočet. Dle jeho názoru je pobočka a zřizovatel jedinou osobu povinnou k dani a přijatá zdanitelná plnění jsou tak z části používána na plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet.

SDEU částečně potvrdil názor francouzského správce daně: pobočku a zřizovatele je v tomto případě skutečně třeba považovat za jedinou osobu povinnou k dani a nemůže se tak mezi nimi uskutečňovat plnění, které by zakládalo nárok na odpočet. Nicméně uplatněný nárok na odpočet DPH SDEU nezamítl.

Při posuzování nároku na odpočet DPH u plnění použitých zřizovatelem je dle SDEU nutné zohlednit režim DPH, který by se uplatnil případě, že by plnění na výstupu bylo poskytnuto ve Francii. Pobočka si dříve zvolila možnost, že své služby bude zdaňovat ve Francii. Zůstane jí tak plný nárok na odpočet i v případě, že přijatá plnění byla zčásti poskytnuta v souvislosti s osvobozeným plněním bez nároku na odpočet v jiném členském státě EU.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign