Podléhá náhrada za neuskutečněnou službu zaplacená při předčasném ukončení smlouvy DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že částka, kterou zákazník zaplatí při předčasném ukončení smlouvy, by měla být považována za součást ceny za službu a tedy podléhat DPH. Soud vycházel především z nedávného případu C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA.

Společnost Vodafone Portugal poskytovala svým zákazníkům v případě, že s ní uzavřeli smlouvu na dobu určitou, telekomunikační služby za zvýhodněné ceny. Pokud zákazník sjednanou dobu porušil, musel uhradit částku stanovenou ve smlouvě. Částka v souladu s portugalským právem nesměla být vyšší než náklady společnosti Vodafone na instalaci provozu. Na rozdíl od případu C-295/17 se částky nerovnaly všem platbám, které by zákazník uhradil po dobu trvání smlouvy, ale byly nižší. Společnost Vodafone nejdříve tyto částky deklarovala jako podléhající DPH, nicméně později požádala o opravu, neboť se domnívala, že tyto částky DPH nepodléhají. 

SDEU konstatoval, že protihodnotou částky, kterou zákazník zaplatil, je právo zákazníka na plnění závazků plynoucích ze smlouvy ze strany Vodafone, a to i přesto, že si zákazník nepřeje tohoto práva využít nebo ho využít nemůže. Vodafone umožňuje zákazníkům služeb využívat a jejich ukončení nelze společnosti přičítat k tíži. Uvedené částky, které jsou zpětně zahrnuty do výše měsíčních splátek, musí být považovány za součást ceny za služby, které se společnost Vodafone zavázala poskytovat. SDEU dále připomíná, že z hlediska hospodářské reality zaručuje částka splatná v případě předčasného ukončení smlouvy minimální odměnu za uskutečněné plnění. Částky zaplacené zákazníky při předčasném ukončení smlouvy tak musí podléhat DPH. Dle SDEU není relevantní, že částka placená zákazníky společnosti Vodafone neodpovídá hodnotě, kterou by Vodafone obdržel při neukončení smlouvy, jako tomu bylo v případě C-295/17. 

SDEU uvádí, že jak protiplnění za právo služby využít, tak samotná služba, která má být poskytnuta, jsou stanoveny při uzavření smlouvy. Protiplnění se tak určuje podle přesně stanovených kritérií, která upravují měsíční splátky i způsob výpočtu částky za předčasné ukončení smlouvy. Protiplnění, které uhradil zákazník, totiž není ani dobrovolné ani nahodilé. 

I přesto, že částky, které zákazníci hradili při předčasném ukončení smlouvy, neodpovídaly výši úhrady, kterou by společnost Vodafone obdržela, kdyby zákazník smlouvu nevypověděl, rozhodl SDEU stejně jako v případě C-295/17 MEO. Tyto částky je nutné považovat za součást ceny, a tudíž podléhají DPH. 

Sdílet článek