Podmínky relokace zahraničních zaměstnanců se značně zpřísňují

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci v loňském roce několikrát změnil podmínky pro využívání vládních programů pro ekonomickou migraci. Poslední změny jsou účinné od loňského prosince.

Relokace zahraničních zaměstnanců je v současné době pro zaměstnavatele jednou z mála možností, jak uspokojit svou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Tento proces je však časově náročný a představuje administrativní zátěž jak pro potenciálního zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Vládní programy pro ekonomickou migraci mohou tento postup značně zjednodušit a v některých případech i velmi zkrátit. K úspěšnému zařazení do některého z vládních programů je však nutné dodržet podmínky, které čas od času prochází změnami. O změnách staršího data jsme psali již dříve.

V současné době je pro relokaci zahraničních zaměstnanců možné využít tři vládou schválené programy pro ekonomickou migraci. Prvním z nich je program Klíčový a vědecký personál (KVP) určený pro vysoce kvalifikované zaměstnance a vědecké pracovníky. Nově je možné do KVP zařazovat vyslané zaměstnance pouze za předpokladu, že vysílající a přijímající společnosti jsou kapitálově propojeny, případně je přijímající společnost v ČR organizační složkou společnosti zahraniční a zaměstnanec je v zahraničí zaměstnán po dobu alespoň šesti měsíců. Subjekty, které propojené nejsou, mohou i nadále využít program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (VKZ). 

Další změnou, která má kromě programu KVP dopad i na program VKZ, je omezení v zařazování rodinných příslušníků zahraničního zaměstnance. Dříve bylo možné nejbližší rodinné příslušníky, tedy manžela/manželku a nezaopatřené děti, zařazovat i s časovým odstupem. Nově je nutné, aby zařazení do programu i podání žádostí proběhlo u celé rodiny současně. 

Poslední velkou novinkou, která se opět týká shodně programů KVP a VKZ, je rozšíření překážek, které mohou zabránit zařazení zaměstnavatele do jednoho z těchto programů. Jedná se o skutečnost, kdy je zaměstnavateli uložena pokuta za zastřené zprostředkování zaměstnání. Zastřeným zprostředkováním zaměstnání je pronájem pracovní síly, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, a lze za něj uložit pokutu od 50 tisíc do 10 milionů Kč. Pokutu je možné od loňského srpna uložit jak subjektu, který zastřeně zprostředkovává zaměstnání, tak tomu, který výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní. Dosud tato překážka pro zařazení platila pouze v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec (KZ). Upozorňujeme, že do všech programů bylo výslovně doplněno ustanovení, že překážky se vztahují také na posuzování žádosti zaměstnavatele o pozdější zařazení jeho dalšího zahraničního pracovníka nebo pracovníků do programu. 

Je zřejmé, že podmínky pro zařazení cizinců do programu a jejich úspěšnou relokaci se stále zpřísňují. Velmi doporučujeme veškeré změny v programech pečlivě sledovat i v roce 2022, případně se na nás neváhejte obrátit s žádostí o asistenci při relokaci. 

Sdílet článek