Zpět na výpis

Praktický komentář k legislativě týkající se uprchlíků z Ukrajiny

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině byly ve sbírce zákonů dne 21. března zveřejněny tři zákony, které upravují zejména oblast pobytu, zaměstnání, dávek a školství. Co je z praktického hlediska nutné podstoupit v případě příjezdu do České republiky a s jakými situacemi se v současné době zaměstnavatelé nejčastěji potýkají?

O zmíněných zákonech píšeme v článku ČR reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny – tři nové zákony. Co se týče pobytových záležitostí je předně nutné pamatovat na registraci a vyřízení tzv. dočasné ochrany na jakémkoliv z krajských asistenčních center. Připomínáme, že pražské asistenční centrum se bude nejpozději do poloviny dubna stěhovat do Vysočan. Registraci a s tím spojenou žádost o dočasnou ochranu je možné vyřídit do 30 dnů od příjezdu . Oproti standardní mezinárodní ochraně je v případě dočasné ochrany významně zkrácena délka vyřízení, právě z udělení tohoto statusu ale plynou i všechny ostatní možnosti a výhody, které nedávno přijaté zákony představily.

Předností dočasné ochrany je nepochybně možnost vykonávat zaměstnání bez nutnosti opatřit si na Úřadě práce ČR pracovní povolení. Takové osoby mají nejen volný přístup na trh práce, ale získávají i oprávnění zaregistrovat se na ÚP ČR a využívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, ať už se jedná např. o registraci jako uchazeč o zaměstnání nebo rekvalifikaci. Zaměstnavatelé však i nadále mají povinnost nástup takového cizince řádně oznámit, a to nejpozději v den nástupu. MPSV za tímto účelem upravilo příslušný formulář tak, že v sekci vztahující se k označení cizince doplnilo kolonku „Držitel dočasné ochrany – Ukrajina“. Upozorňujeme, že na cizince, kteří by sice na dočasnou ochranu dosáhli, ale jsou v ČR již držiteli jiného oprávnění, např. pracovního povolení nebo zaměstnanecké karty, se volný přístup na trh práce nevztahuje.

Veškerá legislativa týkající se ukrajinské krize a jejích důsledků byla přijata s platností do 31. března 2023 a také institut dočasné ochrany je vydáván s touto platností. Zaměstnavatelé by tuto skutečnost měli reflektovat v době trvání pracovních poměrů osob s dočasnou ochranou. Obdobně doporučujeme mít tento časový limit na paměti i v případech zaměstnaneckých výhod, např. při poskytnutí ubytování, kdy za tímto účelem zaměstnavatelé uzavírají nájemní nebo obdobné smlouvy.

Další aktualizace právní úpravy bude velmi pravděpodobně následovat. Ať už se jedná o aktuální otázky související se zaměstnaností, jako např. uznávání odborné kvalifikace držitelů dočasné ochrany (Lex Ukrajina zatím vyřešil jen dokládání kvalifikace v souvislosti s péčí o dítě v dětských skupinách), nebo s pobytem po skončení platnosti Lex Ukrajina.
 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás