Zpět na výpis

Protikrizový balíček: snížení DPH i silniční daně

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček. Kromě dlouho diskutovaného institutu zpětného uplatnění ztráty obsahuje snížení sazby DPH na vybrané služby a snížení určitých kategorií sazeb silniční daně. Návrh zákona nyní projedná Senát.

Zpětnému uplatnění ztráty se věnujeme v samostatném článku. Snížení DPH z 15 na 10 % se má vztahovat na ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce, na sportoviště (včetně jízdného na vleky), do saun a dalších podobných zařízení.  

Jako finanční pomoc podnikatelům v oblasti zemědělství vláda navrhuje zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Přeplatek by se měl vracet do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, případně do 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, jestliže správce daně zahájil postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu.  

V oblasti silniční daně se navrhuje snížení sazeb pro automobily s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny, a to o 25 %. Nové sazby mají být účinné již pro zdaňovací období roku 2020, a to včetně stanovení výše záloh.   

Reakcí na pandemii je také návrh rozšířit vymezení mimořádné události pro případy, kde se obcím umožňuje osvobodit určité nemovitosti od daně z nemovitých věcí

Balíček se dotýká i zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Navrhuje se v něm možnost prodloužit lhůtu pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem. Ta by měla být realizována formou vládních nařízení. Tento návrh souvisí s návrhem Evropské komise posunout lhůty pro oznamování vybraných přeshraničních uspořádání (tzv. DAC 6 regulace) a pro výměnu informací o finančních účtech (DAC 2). Současná právní úprava posunutí lhůt neumožňuje.  

Protikrizový vládní balíček projedná parlament ve stavu legislativní nouze a účinnosti by měl nabýt dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.