Zpět na výpis

Registr zastupování – revoluce v evidenci plných mocí

Vládní novela zákona o základních registrech přináší významnou změnu v evidenci právního zastupování. Nově bude možné volit mezi tradiční papírovou a moderní elektronickou formou zmocnění (plné moci). Klíčovou součástí nové právní úpravy je zavedení tzv. registru zastupování, centralizovaného informačního systému pro evidenci digitálních plných mocí, do kterého budou mít úřady přístup. Zákon už podepsal prezident.

Snadnější zastupování

Spuštěním registru zastupování, které se plánuje v průběhu letošního roku, se otevře možnost digitálního právního zastupování. Fyzické i právnické osoby už nebudou muset osobně předkládat plné moci na papíře. Bude stačit zadat své údaje prostřednictvím Portálu veřejné správy a ověřit svou totožnost pomocí Identity občana. Zápis do registru bude možné provést také asistovaně prostřednictvím služby CzechPoint. V registru budou předvyplněné šablony pro různé typy (zákonných i smluvních) oprávnění k zastupování, což usnadní proces vystavování a správy plných mocí. Tyto plné moci lze využít například při podávání daňových přiznání nebo vyřizování pošty.


Zvýšení právní jistoty

Plné moci zapsané v registru budou platné až do jejich odvolání, nebo vypršení platnosti. Na rozdíl od papírové verze zaniknou elektronické plné moci po odvolání automaticky, což zvyšuje právní jistotu. Úřady budou samy ověřovat existenci a platnost zástupčího oprávnění.


Využití registru

Vláda očekává, že nový registr, který by měl podporovat také substituční plné moci zastupování, využijí jak občané, tak podnikatelské subjekty. Registr bude spravovat Digitální a informační agentura. Prvním zapojeným úřadem bude Ministerstvo dopravy, které si od novinky slibuje usnadnění převodu vlastnického práva k vozidlům.